Lodjurshannen tar fler renar än man trott

NORRBOTTEN(JJ). Ny forskning visar att lodjurshannen tar fler renar än vad man tidigare har trott. Detta framkom när representanter från alla samebyar i Norrbotten träffades i Luleå under två dagar. En central fråga under mötet var de problem som rovdjuren ställer till med för rennäringen.

Forskning har klargjort att lodjurshannarna också utgör en stor fara för renarna.
– Vi har inte förstått att de gör så stor skada. Igår förstod vi att det är det som är orsaken, när vi fick Öje Danells siffror presenterade på den forskning som är gjord i Norge, säger Anders Persson, ordförande för Gällivare sameby, till Sveriges Radio P4 Norrbotten.

Flera samebyar har ett minskat kalvantal och trots försök att kompensera detta genom minskat slaktuttag så sjunker renantalet.
– Det är ett tecken på att kollapsnivån närmar sig, säger Anders Persson som också pekar på att björnen utgör ett stort hot mot rennäringen, framförallt nu under våren. 
 
Det var samebyarnas ”hövdingar” som mötte landshövdingen Per-Ola Eriksson, andra personer från Svenska samernas riksförbund, Sametinget och Lantbruksuniversitetet.
Under mötet diskuterades frågor kring den nya viltförvaltningsdelegationen, rovdjursinventeringen och rovdjurspolitiken.

Det skrevs även ett gemensamt dokument som innebär att samerna får mer att säga till om när det handlar om förvaltningen av världsarvet Laponia. Dokumentet ska nu skickas till regeringen för slutligt beslut.

Under mötet deltog samtliga samebyar i Norrbotten, representanter för länsstyrelsen, Svenska samernas riksförbund, Naturvårdsverket, Lantbruksuniversitetet, sametingen och  Skogsvårdsstyrelsen.
Det här rapporterar Sveriges Radio P4 Norrbotten.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Annonser