Lodjursföryngring i Skåne

Under den pågående lodjursinventeringen i Skåne rapporterar länsstyrelsen att man kunnat konstatera att minst en lodjursföryngring skett i länet förra våren.

 Länsstyrelsen har med hjälp från ett antal älgskötselområden inventerat skogar i norra Skåne. Allt som allt var det cirka 150 personer som hjälptes åt med att söka efter lodjursspår.

När de hittar spår följer de inte efter djuren utan spårar i stället bakåt. Genom att spåra lodjuren bakåt riskerar de inte att skrämma djuren och de kan dessutom hitta spillning. Spillningen skickas på DNA-analys och på så sätt kan olika individer skiljas från varandra.

Länsstyrelserna i olika län ser dessutom till att göra lodjursinventeringen under samma dag. På så sätt undviker de att samma djur räknas flera gånger.

Det var i samband med bakspårningen som man upptäckte att de inte bara stött på vuxna lodjur utan även en unge. Att de hittat ungar är oerhört viktigt för att den skånska lodjurstammen ska leva vidare.

– Vi har en ökning i södra Sverige. Men ökningen var ifrån princip noll. Lodjuren var nästan utrotade i södra Sverige. Förra året upptäckte vi den första föryngringen i modern tid i södra Sverige och nu har vi en föryngring i år med, säger Nils Carlsson, vid länsstyrelsen.

AKTUELLT

Hamilton överst på tronen

Knistad (JJ) Det blev Jesper Karlsson med sin duktiga hamiltontik Malmbäckaren Foxii som tog hem årets Stövar-SM för rävhundar med en mycket stark elitetta.

Annonser