Lockande av vilt – En snårig fråga

Örebro (JJ) I mitten av november dömdes en jakträttsinnehavare till böter för brott mot jaktlagen. Tingsrätten i Örebro menade att mannen lockat över vilt från grannmarken med avsikt att skjuta dem. Vad säger de två jägarförbunden om fallet och vad är egentligen en rimlig avkastning?

Kan man skjuta vildsvinen på åteln utan att riskera att bli fälld i domstolen? Foto: Per Jonson
I det nyligen avslutade rättsfallet hade den dömde jägaren jakten på en fastighet på 22 hektar. Jaktmarken gränsade till en betydligt större fastighet som säljer jakter, har en anställd yrkesjägare och bedriver ett omfattande viltvårdsarbete.

I domen står det att den dömde mannens fastighet i egenskap av sin storlek endast skulle kunna erbjuda avskjutning av ett vildsvin per år. Därför anses foderplatserna var bevis för att mannen haft för avsikt att locka över och skjuta fler vilt än marken avkastar. Enligt dokumentation fanns mycket spår av vildsvin, kron- och dovvilt fram till foderplatserna från den större fastigheten.

Basera på medelavskjutning
En orsak till fällande dom var dessutom att foderplatserna var belägna alldeles för nära markgränsen. Uppgifterna går i sär något men alla gör gällande att foderplatserna låg närmare än 100 meter från markgränsen. Om markägaren skjutit något vilt vid sina foderplatser framgår inte av domen.

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet känner till rättsfallet och domen. Han tycker fallet är intressant och sätter saken på sin spets.

– Vi har fått väldigt många samtal just i detta fall. Jägare undrar över hur många djur man får skjuta på sin mark. Vi brukar utgå från avskjutningsstatistiken på kretsnivån och räkna fram ett medeltal per hektar för att se vad som är en uthållig avskjutning, säger han.

I det aktuella rättsfallet rör det sig om en klassisk motsättning mellan den lilla enskilda jägaren och den stora egendomsägaren.

– Den motsättningen finns på många håll. I Skåne är exempelvis arrendepriserna åtskilligt högre på marker i närheten av de stora godsens viltrika marker, eftersom vilttillgången är högre även på dessa marker.

Än så länge är fallet i Örebro endast avgjort i Tingsrätten. Daniel skulle vilja se det prövat i hovrätten.

– Då kanske vi hade kunnat få ett prejudikat. Vi skulle behöva ha en rättspraxis. Jag tycker domen är lite konstig eftersom det inte någonstans står att markägaren har skjutit några djur på sin mark.  

Rätten till jakt
Ulf Kallin är riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund. Han menar att det är fodertillgång och inte areal som ska avgöra avskjutning.

– Vilt äter inte areal de äter foder. Har man stor fodertillgång på sina marker kan man ha en högre avskjutning.

Jägarnas Riksförbund har alltid värnat om de mindre markägarnas rätt till jakt. Ulf Kallin säger att alla markägare enligt svensk lag har rätt att jaga på sin mark men att det bör ske med frihet under ansvar. Gränsmarker i viltrika områden är ett problematiskt område.

– Om ett större gods föder fram en stor population och viltet spiller över på grannmarkerna bör ju jägarna där få ta del av detta. Hade populationen varit mindre hade de ju inte spridit sig.

Ulf Kallin tar upp den dagsaktuella diskussionen om vildsvin där flera i dag förordar utrotning.

– Säljer man vildsvinsjakter och vill ha en stor stam fodrar man på sin mark. Men när vildsvinen går över markgränserna och ställer till problem för grannen är man inte beredd att ta kostnaderna. Då vill man hindra denne från att skjuta vildsvinen.

Enligt Ulf Kallin är frivillig samverkan nyckeln till lösningen av många problem.

– Hade de två parterna i det här ärendet kommunicerat med varandra hade det säkert inte blivit några problem. Mycket handlar om avundsjuka, säger han avslutningsvis.    

AKTUELLT

Debatt: Länsstyrelsens kraschlandning

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsen har i vinter avlyst jaktområdet G2c inom Girjas sameby från 5 februari till 15 april. (Området är cirka fyra mil långt och omfattar cirka 27 000 hektar). Motiveringen, att ge renarna betesro, innebär att vinterjakten på ripa, främst fjällripa, förbjuds, skriver Kjell Brännström mångårig medarbetare på Jaktjournalen och engagerad småviltsjägare i Norrbotten.

Ekberg drabbad av första vargarna i Östergötland

Östergötland (JJ) Östergötland har fått sitt första vargrevir i modern tid. En av de drabbade är yrkesjägaren Thomas Ekberg och han är inte glad. – Det känns frustrerande, framförallt att få ett vargrevir så här långt söderut, säger Ekberg i Jaktjournalens webbradio.

Stängda viltövergångar stoppar älgar i Långed

Nordmaling (JJ) Älgarna som kommer vandrande till Långed kan inte fortsätta över E4:an och ned till kusten. Trafikverket har stängt tre viltövergångar för att hindra renar att komma ut på vägen. – Älgarna blir fångade och jagade, säger jägaren Henning Hallström.

Prisvärda nykomlingar från F.A.I.R.

Italienska F.A.I.R. fortsätter att erbjuda nyheter på hagelmarknaden. F.A.I.R. Game och F.A.I.R. Light. Light kan ses som en mindre kopia av Game. Både kolv och pipset har kortats. Viktskillnaden är två hekto. Inte mycket kan tyckas men efter en dag i skogen eller på fjället blir det skillnad. Båda bössorna är gedigna och välarbetade. Dessutom prisvärda.

Malmbäckaren Foxii – En av hamiltonrasens främsta rävhundar!

Att vara 20 år och ha en egen stövare tillhör ovanligheterna. Att hunden också är champion är ändå mer sällsynt. För Jesper Karlsson, Kville och hans hamiltontik SE J (RÄV)CH Malmbäckaren Foxii är det inga konstigheter. Stövarjakten har legat varmt om hjärtat sedan barnsben och sedan han köpte Foxii har jakten gått som på räls.

Utredning hotar jakthundsträning

Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny djurskyddslag, ett förslag som berör jakthundsträning och jakt på flera punkter. Men i dagsläget är det oklart hur djurskyddslagen ändras, först ska en remiss behandlas av lagrådet.

Lider svenska jägaren av restviktsneuros eller…?

Vi har nog alla suttit i den där jaktstugan eller vad det nu är, när kalibrar och kulor kommit på tal. Ni vet, helt plötsligt är alla experter och vet exakt vad som biter bäst på älgar, vildsvin och björnar. I bland kanske med en rätt ringa erfarenhet?

Annonser