Liten delseger kring vapendirektivet

Bryssel (JJ) Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) har genomfört en omröstning kring förslaget till nytt vapendirektiv. EU-parlamentarikern och moderaten Christofer Fjellner rapporterar om en delseger.

På sin blogg skriver den moderata politikern om söndagens omröstning i utskottet LIBE.  Miljöpartisten Bodil Valeros förslag stoppades och fick inget gehör alls. Valero har tidigare flaggat för en mer restriktiv vapenlagstiftning med mentaltester av vapeninnehavare samt licenskrav för magasin.

Christofer Fjellner är försiktigt optimistisk inför kommande beredningar av förslaget om nytt vapendirektiv.

– Några av de riktigt allvarliga dumheterna stoppades men nu gäller det att inte ta ut segern i förskott. Allra helst hade jag sett att LIBE hade valt att förkasta hela förslaget vilket inte skedde och dessutom finns det fortfarande delar i förslaget som är dåliga. Men än är sista ordet inte sagt i den här striden. Det här var det första slaget av flera, skriver han.

I slutet av juni kommer det ansvariga huvudutskottet, utskottet för inre marknad och konsumentskydd att rösta om vapendirektivet. Därefter kommer EU-parlamentet ta upp direktivet framåt hösten.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser