Licensjakt på 209 lodjur i vinter

STOCKHOLM(JJ). Naturvårdsverket har beslutat om tillstånd till licensjakt på 209 lodjur i vinter, därmed följer man i tilldelningen riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning. De flesta lodjuren, 127 djur, får fällas i de fyra nordligaste länen där lodjuren är ett problem för rennäringen. I övriga landet motiveras licensjakten med det samlade rovdjurstrycket och vikande stammar av betesdjur.

Även i år fattar alltså Naturvårdsverket beslut om lodjursjakten, men nästa år har man  delegerat besluten om licensjakt till länsstyrelserna, detta som ett led i den nya rovdjursförvaltningen.  

– Liksom tidigare har vi tagit stor hänsyn till länsstyrelsernas förslag i årets beslut. Tilldelningarna följer i de flesta fall förslagen. Vår bedömning är att beslutet följer riksdagens mål. Vi kommer att följa upp resultatet, säger  Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten.  

Den nya rovdjursförvaltningen innebär att riksdagens miniminivå om 300 årliga kullar är kvar, däremot är det möjligt att antalet på vissa villkor kan minskas ner till 250 föryngringar utan att artens bevarandestatus långsiktigt äventyras. 
  
Riksdagens villkor gäller renskötseln och utvecklingen i Mellansverige. Även nu är inriktningen att begränsa lodjursstammen inom renskötselområdet, detta för att det ska vara möjligt med en ordnad renskötsel.
Istället ska ökningen av stammen ske utanför renskötselområdet, men man tar även hänsyn  till det samlade rovdjurstrycket.  

– Det är viktigt att begränsa jakten i en del viktiga områden i Mellansverige för att inte försvåra lodjursstammens spridning söderut. Det handlar om till exempel om Västmanlands och Stockholms län, säger Michael Schneider, handläggare på Viltförvaltningsenheten.  

Jakttiden är 1–31 mars och förlängs i de fyra nordligaste länen till 15 april. Anledningen är bland annat erfarenheter från fjolåret när väder- och snöförhållanden inte gjorde det möjligt att fälla alla djur inom jaktperioden. 
 – Renskötseln rapporterade stora problem med lodjur i fjol och vi gav flera tillstånd till skyddsjakt under april. Det är i renskötselområdet vi ser en ökning av stammen. Det är viktigt att årets licensjakt minskar trycket från rovdjur på rennäringen, säger Susanna Löfgren. 

Även i år tillåts fångstredskap. Men på grund av frågorna som ställts kring användningen av fällor planerar Naturvårdsverket att utvärdera årets fällfångst. Dessutom ska man ha tätare  diskussioner med lodjursforskningen vid SLU om fällfångsten. En studie med kameraförsedda fällor ska också genomföras.

– Vi har också skärpt kraven på rapportering av fällda djur för att minska risken för överskjutning. Jaktledaren måste inom en timme rapportera om fällda och påskjutna djur. Jaktledaren måste också ha kontroll på att det finns något kvar av tilldelningen för området, säger Michael Schneider. 

Det införs samma regler för hund vid lodjursjakt som för björnjakt.  Det är tillåtet med högst två hundar vid jakten på ett och samma lodjur.  

Naturvårdsverket tillåter licensjakt på 127 lodjur inom fyra de fyra nordligaste länen med renskötsel, samt 82 lodjur i Mellansverige. I flera län har tilldelningen delats upp i olika områden. 

Tilldelningen är för Norrbottens län 24 djur, Västerbotten 35, Jämtland 60,  Västernorrland 8, Gävleborg 8, Dalarna 18, Värmland 20, Västra Götaland 7, Örebro 7, Västmanland 6, Uppsala 15 och Stockholms län 1 djur.  

Fakta: Licensjakt är en ny term för rovdjursförvaltningen. Den innebär att en viss jakttilldelning ges för ett område eller län. Beslut om skyddsjakt gäller jakt på enskilda djur eller familjegrupper som orsakar problem för tamdjursägare.
Källa: Naturvårdsverket

AKTUELLT

Debatt: Länsstyrelsens kraschlandning

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsen har i vinter avlyst jaktområdet G2c inom Girjas sameby från 5 februari till 15 april. (Området är cirka fyra mil långt och omfattar cirka 27 000 hektar). Motiveringen, att ge renarna betesro, innebär att vinterjakten på ripa, främst fjällripa, förbjuds, skriver Kjell Brännström mångårig medarbetare på Jaktjournalen och engagerad småviltsjägare i Norrbotten.

Ekberg drabbad av första vargarna i Östergötland

Östergötland (JJ) Östergötland har fått sitt första vargrevir i modern tid. En av de drabbade är yrkesjägaren Thomas Ekberg och han är inte glad. – Det känns frustrerande, framförallt att få ett vargrevir så här långt söderut, säger Ekberg i Jaktjournalens webbradio.

Stängda viltövergångar stoppar älgar i Långed

Nordmaling (JJ) Älgarna som kommer vandrande till Långed kan inte fortsätta över E4:an och ned till kusten. Trafikverket har stängt tre viltövergångar för att hindra renar att komma ut på vägen. – Älgarna blir fångade och jagade, säger jägaren Henning Hallström.

Prisvärda nykomlingar från F.A.I.R.

Italienska F.A.I.R. fortsätter att erbjuda nyheter på hagelmarknaden. F.A.I.R. Game och F.A.I.R. Light. Light kan ses som en mindre kopia av Game. Både kolv och pipset har kortats. Viktskillnaden är två hekto. Inte mycket kan tyckas men efter en dag i skogen eller på fjället blir det skillnad. Båda bössorna är gedigna och välarbetade. Dessutom prisvärda.

Malmbäckaren Foxii – En av hamiltonrasens främsta rävhundar!

Att vara 20 år och ha en egen stövare tillhör ovanligheterna. Att hunden också är champion är ändå mer sällsynt. För Jesper Karlsson, Kville och hans hamiltontik SE J (RÄV)CH Malmbäckaren Foxii är det inga konstigheter. Stövarjakten har legat varmt om hjärtat sedan barnsben och sedan han köpte Foxii har jakten gått som på räls.

Utredning hotar jakthundsträning

Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny djurskyddslag, ett förslag som berör jakthundsträning och jakt på flera punkter. Men i dagsläget är det oklart hur djurskyddslagen ändras, först ska en remiss behandlas av lagrådet.

Annonser