Licensjakt på 209 lodjur i vinter

STOCKHOLM(JJ). Naturvårdsverket har beslutat om tillstånd till licensjakt på 209 lodjur i vinter, därmed följer man i tilldelningen riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning. De flesta lodjuren, 127 djur, får fällas i de fyra nordligaste länen där lodjuren är ett problem för rennäringen. I övriga landet motiveras licensjakten med det samlade rovdjurstrycket och vikande stammar av betesdjur.

Även i år fattar alltså Naturvårdsverket beslut om lodjursjakten, men nästa år har man  delegerat besluten om licensjakt till länsstyrelserna, detta som ett led i den nya rovdjursförvaltningen.  

– Liksom tidigare har vi tagit stor hänsyn till länsstyrelsernas förslag i årets beslut. Tilldelningarna följer i de flesta fall förslagen. Vår bedömning är att beslutet följer riksdagens mål. Vi kommer att följa upp resultatet, säger  Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten.  

Den nya rovdjursförvaltningen innebär att riksdagens miniminivå om 300 årliga kullar är kvar, däremot är det möjligt att antalet på vissa villkor kan minskas ner till 250 föryngringar utan att artens bevarandestatus långsiktigt äventyras. 
  
Riksdagens villkor gäller renskötseln och utvecklingen i Mellansverige. Även nu är inriktningen att begränsa lodjursstammen inom renskötselområdet, detta för att det ska vara möjligt med en ordnad renskötsel.
Istället ska ökningen av stammen ske utanför renskötselområdet, men man tar även hänsyn  till det samlade rovdjurstrycket.  

– Det är viktigt att begränsa jakten i en del viktiga områden i Mellansverige för att inte försvåra lodjursstammens spridning söderut. Det handlar om till exempel om Västmanlands och Stockholms län, säger Michael Schneider, handläggare på Viltförvaltningsenheten.  

Jakttiden är 1–31 mars och förlängs i de fyra nordligaste länen till 15 april. Anledningen är bland annat erfarenheter från fjolåret när väder- och snöförhållanden inte gjorde det möjligt att fälla alla djur inom jaktperioden. 
 – Renskötseln rapporterade stora problem med lodjur i fjol och vi gav flera tillstånd till skyddsjakt under april. Det är i renskötselområdet vi ser en ökning av stammen. Det är viktigt att årets licensjakt minskar trycket från rovdjur på rennäringen, säger Susanna Löfgren. 

Även i år tillåts fångstredskap. Men på grund av frågorna som ställts kring användningen av fällor planerar Naturvårdsverket att utvärdera årets fällfångst. Dessutom ska man ha tätare  diskussioner med lodjursforskningen vid SLU om fällfångsten. En studie med kameraförsedda fällor ska också genomföras.

– Vi har också skärpt kraven på rapportering av fällda djur för att minska risken för överskjutning. Jaktledaren måste inom en timme rapportera om fällda och påskjutna djur. Jaktledaren måste också ha kontroll på att det finns något kvar av tilldelningen för området, säger Michael Schneider. 

Det införs samma regler för hund vid lodjursjakt som för björnjakt.  Det är tillåtet med högst två hundar vid jakten på ett och samma lodjur.  

Naturvårdsverket tillåter licensjakt på 127 lodjur inom fyra de fyra nordligaste länen med renskötsel, samt 82 lodjur i Mellansverige. I flera län har tilldelningen delats upp i olika områden. 

Tilldelningen är för Norrbottens län 24 djur, Västerbotten 35, Jämtland 60,  Västernorrland 8, Gävleborg 8, Dalarna 18, Värmland 20, Västra Götaland 7, Örebro 7, Västmanland 6, Uppsala 15 och Stockholms län 1 djur.  

Fakta: Licensjakt är en ny term för rovdjursförvaltningen. Den innebär att en viss jakttilldelning ges för ett område eller län. Beslut om skyddsjakt gäller jakt på enskilda djur eller familjegrupper som orsakar problem för tamdjursägare.
Källa: Naturvårdsverket

0 kommentarer

AKTUELLT

Varför väcker ni björnar, Brunberg?

Kungsbacka (JJ) En film på Youtube visar hur svenska forskare gräver ut och väcker en björn i vinteridet. Vi frågar Sven Brunberg på Skandinaviska björnforskningsprojektet varför de väcker björnar.

Vinnarjakt på gång

Lidsjöberg (JJ) I dag reser vi på Jaktjournalen till Ströms Vattudal för att spendera ett par jaktdagar tillsammans med fem taggade prenumeranter.

Älgdrev rakt genom centrala Råneå

Norrbotten (JJ) Älgjägaren Anders Nordström har aldrig varit med om något liknande. Den stora älgtjuren valde att springa rakt genom centrala Råneå när den fick jämthunden Bullen efter sig.

Skogsägare vill minska rådjursstammen

Gotland (JJ) Egentligen skulle vi behöva skjuta av 5 000 rådjur i en smäll, säger Jan-Erik Dahlbom, skogsinspektör i ett uttalande till tidningen Helagotland.se. Rådjuren på ön äter upp skogsplantorna för skogsbrukarna där.

Meningen med livet

För de allra flesta arter består meningen med livet i att föröka sig och föra sina gener vidare till en ny generation. Människan har en tendens att överdriva.

Jägarna hade rätt

Årets björnjaktpremiär blev som vanligt både spännande och intensiv. En av björnjägarna som Jaktjournalen pratade med vid 08-tiden på morgonen den 21 augusti berättade för mig i samband med att han just fällt en björn. – Här i Gävleborg får man bara en chans så det gäller att allt funkar. Vad han menar är att

Bästa grytan på rådjur

Rådjuret finns i stort sett i hela landet och är dessutom ett av vårt populäraste matvilt. Med all rätt då rådjursköttet enkelt kan möras och är fintrådigt. Lyxar du dessutom till det med att göra en riktigt god gryta av rådjursköttet behöver du inte vara rädd att misslyckas. Ett av många goda recept hittar du

Annonser