Lättare få skyddsjakt på stora rovdjur i Norge

NORGE(JJ). Nu blir fyra av fem ansökningar om skyddsjakt på stora rovdjur i Norge beviljade. Tittar man fem år tillbaka så var det bara hälften av dessa ansökningar som blev beviljade.

Orsaken till denna trend är att rovdjursstammarna ökar i vårt grannland. Detta gör också att rovdjuren sprider sig till nya områden och skapar fler konflikter mellan olika intressen.

Sedan år 2005 så har det fällts 320 rovdjur under skyddsjakt i Norge – under samma period har myndigheterna beviljat 893 ansökningar om skyddsjakt och gett avslag på 295 stycken.
Det här rapporterar NRK. 

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser