Låsta lägen i norrländskt älgbråk

Kiruna (JJ) Länsstyrelsen i Norrbottens län och Talma sameby har fortfarande inte nått någon överenskommelse kring älgjakten.

Parterna i bråket kring älgrapporteringen har fortfarande inte kommit överens. Foto: Istock

Talma Sameby rapporterade förra hösten i 35 vuxna älgar och tre kalvar, men eftersom de endast rapporterade in en vuxen och en kalv på rätt sätt sjönk tilldelningen för samebyn radikalt inför årets jakt.

– Rapporterar man in 1+1 så måste älgförvaltningsgruppen dra slutsatsen att man antingen inte jagar eller så att det är slut älg. Det är det som är förvaltning, säger Niklas Tuorda, handläggare på länsstyrelsen till Norrländska Socialdemokraten.

För ett par veckor sedan meddelade en av medlemmarna i sambyn om att man i år inte kommer bry sig om tilldelningar utan kommer att jaga som vanligt. Ordföranden i Talma sameby stödjer dock inte detta uttalande utan säger att samebyn respekterar länsstyrelsens beslut även om de känner sig diskriminerade.

– Det finns byallmänningar inom samma förvaltningsområde som inte skjutit fullt och som ändå fått behålla sin tilldelning. Jag upplever att man försöker sätta dit samer och helst renskötande samer, säger Aslak Allas ordförande i sambyn.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser