Lantbrukare oroliga för vildsvin

GOTLAND(JJ). Lantbrukare på Gotland är oroliga för att en vildsvinsstam ska etablera sig på ön. Därför väntas ombuden på LRF-stämman på fredag besluta att ge styrelsen i uppdrag att söka om skyddsjakt på vildsvin, så länge risken finns för att en stam etablerar sig.

Forsa LRF-avdelning har skrivit en motion som kräver hög beredskap om det är så att vildsvin  upptäcks på Gotland. Det framgår även i motionen att det går rykten om att det förekommer inplantering av vildvin på ön. 

Om det etableras en vildsvinsstam på ön spår Forsa LRF att det uppkommer stora skador på grödor, villatomter och i kulturlandskapet.

LRF:s styrelse på Gotland skriver i sitt svar att de delar farhågorna för en vildsvinsetablering. Och för att hålla en eventuell vildsvinspopulation på en låg nivå har LRF under flera år , tillsammans med Gotlands Skarpskytte och Jägargille,  ansökt och fått tillstånd till skyddsjakt på vildsvin – det är också något som styrelsen avser fortsätta ansöka om.
Det här rapporterar SR P4 Gotland.

AKTUELLT

Annonser