Länstyrelsen i Dalarna ratar jägarnas hjälp

Dalarna (JJ) Länsstyrelsen i Dalarna har fått erbjudandet att få hjälp med rovdjursinventeringen av jägare, men myndigheten tackar nej. De ska istället sjösätta en egen organisation för detta.

Svenska Jägareförbundet tror jägare kan bidra med värdefull information till länsstyrelsen i Dalarna, men de vill inte ha hjälp. Foto: Istock

– Länsstyrelsens fältpersonal har inte haft kapacitet att i vårt stora län kvalitetssäkra spåren som rapporterats in, säger Thomas Björklund, Svenska Jägareförbundets ordförande i Dalarna län till SVT Dalarna.

Thomas Björklund menar att länsstyrelsen skulle ha en enorm nytta av den kompetens jägarna besitter som är ute så pass mycket i skog och mark. Men länsstyrelsen avböjer ett samarbete trots att det i stora delar av länet inte finns några vettiga inventeringsresultat alls i dag. I stället för att samarbeta med jägarkåren är myndigheten i färd med att starta upp en ny organisation som ska arbeta med inventeringen.

– Då ser vi verkligen fram emot att de verkligen levererar och klarar det här uppdraget. Det kommer att ta mycket längre tid nu än om man antagit vårt erbjudande, säger Thomas Björklund.

Läs också Tommy Östlunds hårkors om rovdjursinventering>>

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser