Länsstyrelser gemensamt kritiska till Naturvårdsverket

Kungsbacka (JJ) Landshövdingar för åtta länsstyrelser har lämnat in en skrivelse till Miljödepartementet i vilken de kritiserar Naturvårdsverkets mycket restriktiva tolkning av förvaltningsplan och miniminivåer för varg.

I skrivelsen skriver de ”Samverkansrådet menar att miniminivåerna i respektive län ska utgå från länets förutsättningar att på lång sikt hysa den aktuella arten. Det är inte rimligt att den i dafg aktuella rovdjursförekomsten ska låsa fast förvaltningen för lång tid framåt. Det är bättre att den förekomst som långsiktigt är hållbar leder förvaltningen

Naturvårdsverket har tolkat regionala miniminivåer för varg så att de alltid ska garantera referensvärdet för gynnsam bevarande status. Mininivåer kan därför bara delas ut till län där det finns föryngringar. Enligt skrivelsen är denna tolkningen allt för restriktiv eftersom länstyrelserna ändå måste förhålla sig till gynnsam bevarandestatus i deras regionala förvaltningsplan.

Länsstyrelserna menar också att Naturvårdsverkets tolkning är kontraproduktiv eftersom den ”låser fast rovdjurens nuvarande utbredning och motverkar ökad spridning.

AKTUELLT

Vargen i Arvidsjaur stött ett par mil söderut

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsens personal har lyckats stöta vargen ett par mil från Arvidsjaur och renarna i Västra Kikkejaure sameby. – Men här har den varit förut, så den har nog bara gått sin vanliga runda, säger en renskötare i Mausjaur sameby.

Film: Leif sågade loss älgen

Stockholm (JJ) Leif Gisslén räddade sannolikt livet på en älg i Stockholms skärgård i onsdags morse. Älgen hade fastnat i en gunga och Leif hjälpte den loss.

Film: Jaktjournalen testar smart vakuumpackare

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalens utrustningsredaktör Tommy Östlund har testat vakuumpackaren Foodsaver Flow och tycker det är en bra maskin för familjehushållet och för jägaren som styckar ett mindre djur åt gången.

Annonser