Länsstyrelser gemensamt kritiska till Naturvårdsverket

Kungsbacka (JJ) Landshövdingar för åtta länsstyrelser har lämnat in en skrivelse till Miljödepartementet i vilken de kritiserar Naturvårdsverkets mycket restriktiva tolkning av förvaltningsplan och miniminivåer för varg.

I skrivelsen skriver de ”Samverkansrådet menar att miniminivåerna i respektive län ska utgå från länets förutsättningar att på lång sikt hysa den aktuella arten. Det är inte rimligt att den i dafg aktuella rovdjursförekomsten ska låsa fast förvaltningen för lång tid framåt. Det är bättre att den förekomst som långsiktigt är hållbar leder förvaltningen

Naturvårdsverket har tolkat regionala miniminivåer för varg så att de alltid ska garantera referensvärdet för gynnsam bevarande status. Mininivåer kan därför bara delas ut till län där det finns föryngringar. Enligt skrivelsen är denna tolkningen allt för restriktiv eftersom länstyrelserna ändå måste förhålla sig till gynnsam bevarandestatus i deras regionala förvaltningsplan.

Länsstyrelserna menar också att Naturvårdsverkets tolkning är kontraproduktiv eftersom den ”låser fast rovdjurens nuvarande utbredning och motverkar ökad spridning.

AKTUELLT

Björn skjuten i Los

Hälsingland (JJ) En av de närgångna björnarna sköts på måndagskvällen inne i byn Los i Ljusdals kommun.

Björnjaktsbeslutet möts av besvikelse och glädje

Västerbotten (JJ) Björnjägaren Jonas Nordström skrek ut sin glädje när han fick beskedet att björnjakten startar som vanligt 21 augusti. – Jag vrålade så att jobbarkompisarna säkert ramlade ut sina stolar, säger Jonas Nordström.

Film: Så lär du din hund att apportera villkorslöst

Kungsbacka (JJ) På fågeljakten är en bra apportör ovärderlig. Att lära sin fågelhund apportera ordentligt är därför viktigt. JJ:s medarbetare Jonas Seger har 30 års erfarenhet av fågelhundar och vet vad som krävs för att få hunden att apportera även när det är svåra förhållanden.

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Annonser