Länsstyrelsen starkt kritisk till Naturvårdsverkets rovdjursbeslut

Uppsala (JJ) Naturvårdsverket har idag fattat beslut om hur många vargar och björnar det minst ska finnas i varje län. Länsstyrelsen i Uppsala län anser att beslutet kraftigt motverkar riksdagens beslut om ökat regionalt inflytande över rovdjursfrågorna.

– Beslutet riskerar att allvarligt skada förtroendet för rovdjurspolitiken och de ansvariga myndigheterna, säger Peter Egardt, landshövding i Uppsala län. Knutet till varje länsstyrelse finns en viltförvaltningsdelegation med politiker och representanter från olika organisationer som berörs av rovdjursfrågan. De åtta viltförvaltningsdelegationerna som ingår i det så kallade mellersta rovdjursförvaltningsområdet har tillsammans tagit fram en plan för hur de nationellt satta målen för rovdjur i Sverige ska kunna uppnås. Delegationerna har också kommit överens om en fördelning av antalet individer mellan länen. Det beslut som Naturvårdsverket idag har fattat går emot delegationernas egna beslut, bland annat i hur rovdjuren ska fördelas mellan länen. Delegationerna har föreslagit att län där det i dagsläget inte finns varg ska ha vargföryngringar i framtiden. Detta för att avlasta de län där koncentrationen av varg är som störst. Naturvårdsverkets beslut innebär istället en fördelning enbart mellan de län som i dagsläget har vargfamiljer. Detta trots att riksdagens beslutade rovdjurspolitik är inriktad på en ökad spridning.  – Det är svårt att förstå hur Naturvårdsverket har resonerat när de kör över viltförvaltningsdelegationernas förslag. Beslutet undergräver riksdagens ambition om en ökad regionalisering. Det vill säga att besluten ska tas så nära de berörda människorna som möjligt, säger Peter Egardt. Landshövdingarna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har haft dialog med Naturvårdsverket under hösten och försökt påverka beslutet. De har också skickat en gemensam skrivelse till regeringen.

AKTUELLT

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Vargen i Arvidsjaur stött ett par mil söderut

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsens personal har lyckats stöta vargen ett par mil från Arvidsjaur och renarna i Västra Kikkejaure sameby. – Men här har den varit förut, så den har nog bara gått sin vanliga runda, säger en renskötare i Mausjaur sameby.

Film: Leif sågade loss älgen

Stockholm (JJ) Leif Gisslén räddade sannolikt livet på en älg i Stockholms skärgård i onsdags morse. Älgen hade fastnat i en gunga och Leif hjälpte den loss.

Annonser