Länsstyrelsen säger nej till jaktdispens

Två jägare i Östergötland har fått avslag på sina dispensansökningar. Jägarna hade sökt dispens hos länsstyrelsen gällande förbudet att jaga med hund.

En av jägarna skriver i sin ansökan att: ”jaktförhållandena vid vår kustmark inte är sådana att det föranleder skäl för hundförbud. Det finns ingen ingen skare och snödjupet har sjunkit ihop”
– Vi har observerat djuren de senaste dagarna och noterat att rådjuren inte har några problem att ta sig fram. Vi har vid flera tillfällen tidigare i år, vid kraftigt snödjup och sträng kyla, avstått från jakt enligt gängse jaktliga principer. Vi avser att göra så även i fortsättningen i den mån förhållandena skulle bli otjänliga för jakt. Allt med omtanke om djurens bästa.

Förbudet gällande jakt med hund handlar om att man inte får jaga hjort, vildsvin eller rådjur med drivande hund. Bakom förbudet ligger kyla, snödjup, samt skare under snön. Förbudet omfattar stora delar av södra Sverige.
Detta uppger Norrköpings Tidningar.

0 kommentarer

AKTUELLT

Uppdaterad: Rialavarg påskjuten

Riala (JJ) Vid lunchtid idag avlossades skott mot den varg som det bedrivs skyddsjakt på i Rialaområdet norr om Stockholm. Eftersök har genomförts och vargen träffades inte.

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser