Länsstyrelsen säger nej till jaktdispens

Två jägare i Östergötland har fått avslag på sina dispensansökningar. Jägarna hade sökt dispens hos länsstyrelsen gällande förbudet att jaga med hund.

En av jägarna skriver i sin ansökan att: ”jaktförhållandena vid vår kustmark inte är sådana att det föranleder skäl för hundförbud. Det finns ingen ingen skare och snödjupet har sjunkit ihop”
– Vi har observerat djuren de senaste dagarna och noterat att rådjuren inte har några problem att ta sig fram. Vi har vid flera tillfällen tidigare i år, vid kraftigt snödjup och sträng kyla, avstått från jakt enligt gängse jaktliga principer. Vi avser att göra så även i fortsättningen i den mån förhållandena skulle bli otjänliga för jakt. Allt med omtanke om djurens bästa.

Förbudet gällande jakt med hund handlar om att man inte får jaga hjort, vildsvin eller rådjur med drivande hund. Bakom förbudet ligger kyla, snödjup, samt skare under snön. Förbudet omfattar stora delar av södra Sverige.
Detta uppger Norrköpings Tidningar.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser