Länsstyrelsen i Uppsala tveksam till utsättning av varg

UPPSALA(JJ). Länsstyrelsen i Uppsala län är inte intresserade av att vuxna vargar placeras ut i länet. – Det är en operation som är dyr, den är omständig, det är förenat med viss risk för vargarna med sövning och transport och det finns ingenting som visar att det här kommer att lösa någonting, säger Johan Månsson, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Uppsala, till Fria Tidningen i Uppsala.

Dessutom påpekar länsstyrelsen, i sitt yttrande till Naturvårdsverket, att det är olyckligt att det är så bråttom med den här typen av åtgärder när det gäller arbetet med vargstammen.
Månsson säger till Fria Tidningen att det går för fort och att man inte hinner förankra detta. 
Meningen är att det senast i slutet av nästa år ska ha placerats ut minst en, och högst två, vargar i länet. 

Att spåra, fånga och sedan söva en varg kostar cirka 600 000 kronor, ytterligare 850 000 kronor tillkommer i kostnader för att ordna med sändare på vargen, samt att spåra och övervaka djuret.
Dessutom tillkommer kostnaderna för att förankra utplaceringen av varg både bland de som bor i områdena och bland olika organisationer. Totalt beräknas detta kosta cirka en miljon kronor för varje länsstyrelse.
Då det sistnämnda inte är något som ingår i regeringsuppdraget, så det är länsstyrelserna själva som får betala detta. 

Helen Lindahl Vik är handläggare på Naturvårdsverket och hon pekar på att de stora kostnaderna, bland annat när det gäller inventeringar, kommer från Naturvårdsverkets anslag. Hon konstaterar dock att länsstyrelsen kan få något ökade arbetsuppgifter.

Det är Naturvårdsverket som fått i uppdrag av regeringen att placera ut varg för att förstärka vargstammen genetiskt.
I totalt tio län ska det placeras ut genetiskt friska vargar. 
Det här rapporterar Fria Tidningen i Uppsala.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser