Länsstyrelsen i Uppsala tveksam till utsättning av varg

UPPSALA(JJ). Länsstyrelsen i Uppsala län är inte intresserade av att vuxna vargar placeras ut i länet. – Det är en operation som är dyr, den är omständig, det är förenat med viss risk för vargarna med sövning och transport och det finns ingenting som visar att det här kommer att lösa någonting, säger Johan Månsson, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Uppsala, till Fria Tidningen i Uppsala.

Dessutom påpekar länsstyrelsen, i sitt yttrande till Naturvårdsverket, att det är olyckligt att det är så bråttom med den här typen av åtgärder när det gäller arbetet med vargstammen.
Månsson säger till Fria Tidningen att det går för fort och att man inte hinner förankra detta. 
Meningen är att det senast i slutet av nästa år ska ha placerats ut minst en, och högst två, vargar i länet. 

Att spåra, fånga och sedan söva en varg kostar cirka 600 000 kronor, ytterligare 850 000 kronor tillkommer i kostnader för att ordna med sändare på vargen, samt att spåra och övervaka djuret.
Dessutom tillkommer kostnaderna för att förankra utplaceringen av varg både bland de som bor i områdena och bland olika organisationer. Totalt beräknas detta kosta cirka en miljon kronor för varje länsstyrelse.
Då det sistnämnda inte är något som ingår i regeringsuppdraget, så det är länsstyrelserna själva som får betala detta. 

Helen Lindahl Vik är handläggare på Naturvårdsverket och hon pekar på att de stora kostnaderna, bland annat när det gäller inventeringar, kommer från Naturvårdsverkets anslag. Hon konstaterar dock att länsstyrelsen kan få något ökade arbetsuppgifter.

Det är Naturvårdsverket som fått i uppdrag av regeringen att placera ut varg för att förstärka vargstammen genetiskt.
I totalt tio län ska det placeras ut genetiskt friska vargar. 
Det här rapporterar Fria Tidningen i Uppsala.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser