Länsstyrelsen försvarar förbud om jakt

Motala (JJ) Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat att inte tillåta fågeljakt på tre nybildade naturreservat på statens marker i närheten av Motala. Sveaskog har överklagat beslutet till staten, och menar att jakten inte har någon betydelse i sammanhanget.

Annika Forsslund, som är byrådirektör på naturvårdsenheten på länsstyrelsen, säger att området är viktigt att skydda.  
– Dels så har vi en väldigt stark stam med skogsfågel där, speciellt tjäder. Det förekommer även mycket orre och ibland även järpe, som är väldigt ovanligt här i Östergötland. Ett annat värde är också upplevelsen av det här området för människan. Tanken är att vi som besökare ska kunna få se de här skogsfåglarna, säger Forsslund.
I sin överklagan till regeringen skriver Sveaskog e att beslutet måste upphävas med tanke på att fåglar inte kan inkluderas i det länsstyrelsen vill skydda i ett naturreservat. Men Annika Forsslund menar att även fåglar kan ingå bland de arter som ska skyddas i ett naturreservat.
– Det är både arter och genetiska variationer inom arter och det är naturmiljöer som ingår i biologiskmångfald, säger hon, till SR.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Annonser