Länsstyrelsen försvarar förbud om jakt

Motala (JJ) Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat att inte tillåta fågeljakt på tre nybildade naturreservat på statens marker i närheten av Motala. Sveaskog har överklagat beslutet till staten, och menar att jakten inte har någon betydelse i sammanhanget.

Annika Forsslund, som är byrådirektör på naturvårdsenheten på länsstyrelsen, säger att området är viktigt att skydda.  
– Dels så har vi en väldigt stark stam med skogsfågel där, speciellt tjäder. Det förekommer även mycket orre och ibland även järpe, som är väldigt ovanligt här i Östergötland. Ett annat värde är också upplevelsen av det här området för människan. Tanken är att vi som besökare ska kunna få se de här skogsfåglarna, säger Forsslund.
I sin överklagan till regeringen skriver Sveaskog e att beslutet måste upphävas med tanke på att fåglar inte kan inkluderas i det länsstyrelsen vill skydda i ett naturreservat. Men Annika Forsslund menar att även fåglar kan ingå bland de arter som ska skyddas i ett naturreservat.
– Det är både arter och genetiska variationer inom arter och det är naturmiljöer som ingår i biologiskmångfald, säger hon, till SR.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser