Länsstyrelse söker rovdjursspårare

Länsstyrelsen i västra Götaland söker nya rovdjursspårare. – Vi behöver dels lära upp nya, dels få en jämn fördelning över länet, berättar Robert Andersson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen för TTELA.se.

n rovdjursspårare och besiktningsman är timanställd och förordnas för ett år i taget. Antalet uppdrag kan variera kraftigt. – Det är inget arbete någon kan försörja sig på och man måste vara beredd att åka ut när som helst. Det är inte så lätt att hitta personer som både har kunskapen och vill ställa upp i tid och otid.
– Spårningen av varg och lo är framförallt koncentrerad till vintern. Under betesperioden när tamdjuren släpps ut är risken störst för angrepp. Länsstyrelsen söker en eller två personer. De områden som täcks sämst är Dalsland och östra Skaraborg.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser