Länsstyrelse överklagar Förvaltningsrättens skyddsjaktsdom

Östersund (JJ) Förvaltningsrätten stoppade Länsstyrelsen i Jämtlands läns planer om skyddsjakt på åtta lodjur i renskötselområde. Nu överklagar länsstyrelsen domen till Kammarrätten.
Förvaltningsrätten anser att Länsstyrelsen inte tillräckligt väl beskrivit de skador som lodjuren orsakar rennäringen. Detsamma gäller vilken effekt jaktbeslutet får.

– Vi kan se av Förvaltningsrättsdomen att vi har olika uppfattningar. Vi kommer därför att överklaga domen för att få beslutet prövat av Kammarrätten. Det är bra för alla parter att frågor som gäller skyddsjaktsbeslut prövas av domstolarna så förvaltningen blir mer förutsägbar., säger Henrik Hansson, chef för viltfunktionen på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Beslutet om förebyggande lodjursjakt fattades av Länsstyrelsen för att minska de skador som lodjuren årligen orsakar rennäringen i vinterbetesområdena. Varje år fattas skyddsjaktsbeslut i samma områden på grund av skador som dokumenterats. I år fattade myndigheten beslut om skyddsjakt innan skadorna hunnit uppkomma.

– Vinterbetesområdena är de områden där lodjuren gör mest skada, och där finns det också flest lodjur. Om vi minskar antalet lodjur där så minskar också den skada de gör, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.

 

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Annonser