Landshövding pekar på brister i nya viltförvaltningen

VÄSTMANLAND(JJ). Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län, menar att den nya organisationen för viltförvaltning tappar inflytande. Han har skrivit till regeringen och varnar för att förtroendet för reformen riskeras.

Den nya organisationen skapades bland annat för att öka det regionala inflytandet. Men Skogö pekar på att man varken har tillräckligt med tid eller resurser för att kunna sköta uppdraget som det var tänkt.

Skogös utvärdering pekar på att det i vilket fall var rätt att öka det regionala inflytandet. Detta eftersom det ökar möjligheten att förankra rovdjursförvaltningen.
Det här rapporterar Sveriges Radio P4 Västmanland.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser