Landshövding arbetar för allmän skarvjakt

Per Unckel, landshövding i Stockholms län, har tagit emot drygt 4 000 namnunderskrifter "upprop mot skarven" med anledning av skarvproblemen i Stockholms län. I ett brev till jordbruksministern ber landshövdingen att ministern i EU tar upp frågan om en översyn av fågeldirektivet så att det går att införa allmän jakttid på skarv.

– Jag delar uppfattningen att det behövs insatser för att begränsa skarvens numerär. För att sådana insatser ska få tillräcklig effekt krävs dock en förändring av EU:s fågeldirektiv, säger landshövding Per Unckel. 
I uppropet kräver initiativtagarna att Länsstyrelsen i Stockholms län utformar en åtgärdsplan med regler för jakt på den kinesiska skarven. Med vid överlämnandet av namnunderskrifterna var bland andra Rune Wikström, riksdagsledamot och yrkesfiskare på Möja, skriver Skärgårdsbryggan.com

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser