Landsbygdsministern om utfodringsförslaget

Stockholm (JJ) Sven-Erik Bucht tar nu bladet från munnen och beskriver hur han och regeringen tänkt kring stödutfodring till vilt. Det blir inget totalförbud om man ska tro landsbygdsministern.

Utfodring som ovan lär inte innebära några problem framöver.

I en debattartikel som i dag publicerats i flera dagstidningar beskriver Sven-Erik Bucht läget för stödutfodring. Ministern menar att de allra flesta jägare sköter sin utfodring och att det inte är tal om att förbjuda verksamheten helt och hållet. Däremot vill han och regeringen komma åt de som missköter sig.

”Majoriteten av alla de som utfodrar vilt sköter det på ett utmärkt sätt. Men det finns de som inte gör det och syftet med ändringen i jaktlagen är att kunna hantera utfodringens negativa effekter. Till skillnad från tidigare förekommer utfodringen nu året runt trots att det finns naturligt foder att tillgå. Detta skapar problem och det är dessa problem vi vill komma tillrätta med”, skriver han.

I dag regleras inte utfodring i jaktlagstiftningen och detta vill Regeringen ändra på genom att skapa regler för detta.

”Om utfodring av vilt sker med för mycket foder eller på olämpliga platser kan jordbruk och skogsbruk drabbas av skador. Utfordringen kan även leda till att vilt koncentreras till vissa platser, vilket kan innebära skador på grödor i närheten av utfodringsplatsen. Om utfodring sker korrekt och i något mindre omfattning leder det till minskad mängd vilt och därmed till färre skador och viltolyckor samt till minskade kostnader för samhället och för jord- och skogsbrukare.”

0 kommentarer

AKTUELLT

Samarbete över gränserna gav björn

Strömsund (JJ) I morse släppte Ralph Persson, sin plotthund RJ i ett känt björntillhåll i Vimmervattnet. Det blev starten på en lång jakt som buktade över flera jaktlagsgränser. Och även länsgränsen till Västernorrland.

Björnhane bet både jägarna och hunden

Ljusdal (JJ) Det gick riktigt hett till när Erik Söderlund och Axel Wallberg på tisdagen gemensamt fällde en 97-kilos björnhane. Den hann bita och skada både jägarna och en björnhund innan den föll.

Annonser