Landsbygdsminister svarar på rovdjursfråga

Stockholm (JJ) Den moderata riksdagsledamoten Sten Bergheden ställde tidigare i veckan en skriftlig fråga till Sven-Erik Bucht om angrepp på tamboskap borde offentliggöras direkt. Nu svarar landsbygdsministern.

Landsbygdsministern skriver att han som minister inte är lämplig att ha synpunkter på myndigheters arbete i enskilda fall, men menar samtidigt att nuvarande regering har prioriterat arbetet med att minska risken för rovdjursangrepp.

”Det är viktigt att snabba insatser sätts in så att ytterligare rovdjursangrepp på tamdjur förhindras. Regeringen arbetar nu på bred front för att se hur vi kan utveckla skyddet mot rovdjursangrepp. Statens jordbruksverk har bl.a. fått ett regeringsuppdrag avseende att förebygga viltangrepp och som ska redovisas den 15 december 2015. Regeringen har även utökat anslaget för viltskador med 10 miljoner kronor för 2015 och anser att anslaget ska ökas med 20 miljoner för 2016”, skriver Sven-Erik Bucht.

 

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser