Läkarförbundet vill ändra i vapenlagen

Socialstyrelsens uppföljning av vapenlagens tillämpning visar att anmälningsplikten för läkare fungerar dåligt. Sveriges läkarförbund föreslår därför att den som ansöker om vapenlicens ska lämna in läkarintyg. Dessutom bör det införas krav på regelbunden förnyelse av licens och läkarintyg. Vapenlicensen bör förnyas med tätare intervall vid högre ålder.

De lagändringar som Läkarförbundet föreslår skulle underlätta identifikation av olämpliga vapeninnehavare. Skyddet för den enskilde patienten skulle också bli bättre än med nuvarande lagstiftning.
Om en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska läkare i dag anmäla detta till polismyndighet. Tanken är att personer som av medicinska skäl inte bör ha skjutvapen ska kunna identifieras. Tidigare gällde bestämmelsen i vapenlagen enbart sluten psykiatrisk vård. Sedan 1 juli 2006 gäller anmälningsskyldigheten även somatiska diagnoser.

Risk för skadat förtroende
Dagens anmälningsplikt innebär risker för att patienters förtroende för läkare tar skada. I förlängningen kan det innebära att behandlingsresultatet blir lidande. Vissa personer kan till och med dra sig för att söka vård om läkaren i alltför hög grad uppfattas som en myndighetsutövare.
– Lagstiftarna måste fundera över varför anmälningsskyldigheten fungerar dåligt. Är det risk för äventyrat förtroende så måste det tas på allvar. Vi kan inte ha en lag som gör att patienter kan avstå från att söka sjukvård, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Svårtolkad lag
Socialstyrelsens uppföljning visar att vapenlagens tolkning och tillämpning varierar kraftigt. En tolkningssvårighet är lagtextens ord ”olämplig”. Dessutom har endast omkring tio procent av Sveriges vuxna befolkning vapentillstånd. Att 90 procent av anmälningarna till polisen därmed görs i onödan ifrågasätts av Läkarförbundet.
Förbundet anser att ett större ansvar borde läggas på den som önskar inneha skjutvapen. I dag uppställs inga krav på att den som ansöker om tillstånd för vapen ska lämna in läkarintyg. Inte heller finns något krav på regelbunden förnyelse av tillståndet.

Bakgrund
Socialstyrelsen anser att läkare inte gör anmälan i den utsträckning som de borde. Styrelsen föreslår därefter vissa lagändringar. Syftet är att förtydliga innebörden av anmälningsskyldigheten. De föreslagna lagändringarna har Läkarförbundet fått på remiss från socialdepartementet. Även om Socialstyrelsens förslag i någon mån förtydligar anmälningsskyldigheten ger det inte ett tillfredsställande skydd mot att personer som av medicinska skäl är olämpliga innehar skjutvapen, anser Läkarförbundet.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser