Läkarförbundet vill ändra i vapenlagen

Socialstyrelsens uppföljning av vapenlagens tillämpning visar att anmälningsplikten för läkare fungerar dåligt. Sveriges läkarförbund föreslår därför att den som ansöker om vapenlicens ska lämna in läkarintyg. Dessutom bör det införas krav på regelbunden förnyelse av licens och läkarintyg. Vapenlicensen bör förnyas med tätare intervall vid högre ålder.

De lagändringar som Läkarförbundet föreslår skulle underlätta identifikation av olämpliga vapeninnehavare. Skyddet för den enskilde patienten skulle också bli bättre än med nuvarande lagstiftning.
Om en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska läkare i dag anmäla detta till polismyndighet. Tanken är att personer som av medicinska skäl inte bör ha skjutvapen ska kunna identifieras. Tidigare gällde bestämmelsen i vapenlagen enbart sluten psykiatrisk vård. Sedan 1 juli 2006 gäller anmälningsskyldigheten även somatiska diagnoser.

Risk för skadat förtroende
Dagens anmälningsplikt innebär risker för att patienters förtroende för läkare tar skada. I förlängningen kan det innebära att behandlingsresultatet blir lidande. Vissa personer kan till och med dra sig för att söka vård om läkaren i alltför hög grad uppfattas som en myndighetsutövare.
– Lagstiftarna måste fundera över varför anmälningsskyldigheten fungerar dåligt. Är det risk för äventyrat förtroende så måste det tas på allvar. Vi kan inte ha en lag som gör att patienter kan avstå från att söka sjukvård, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Svårtolkad lag
Socialstyrelsens uppföljning visar att vapenlagens tolkning och tillämpning varierar kraftigt. En tolkningssvårighet är lagtextens ord ”olämplig”. Dessutom har endast omkring tio procent av Sveriges vuxna befolkning vapentillstånd. Att 90 procent av anmälningarna till polisen därmed görs i onödan ifrågasätts av Läkarförbundet.
Förbundet anser att ett större ansvar borde läggas på den som önskar inneha skjutvapen. I dag uppställs inga krav på att den som ansöker om tillstånd för vapen ska lämna in läkarintyg. Inte heller finns något krav på regelbunden förnyelse av tillståndet.

Bakgrund
Socialstyrelsen anser att läkare inte gör anmälan i den utsträckning som de borde. Styrelsen föreslår därefter vissa lagändringar. Syftet är att förtydliga innebörden av anmälningsskyldigheten. De föreslagna lagändringarna har Läkarförbundet fått på remiss från socialdepartementet. Även om Socialstyrelsens förslag i någon mån förtydligar anmälningsskyldigheten ger det inte ett tillfredsställande skydd mot att personer som av medicinska skäl är olämpliga innehar skjutvapen, anser Läkarförbundet.

AKTUELLT

Vitlöksspäckad vildsvinsfilé

Ett säkert kort på grillen. Extra gott när man späckar vildsvinsfilén med marinerade vitlöksklyftor och rostar färskpotatis i ugnen. Njut av sommaren. 4 portioner: 700 g vildsvinsfilé 12–15 marinerade vitlöksklyftor Marinad: 3 msk tomatpuré 2 pressade vitlöksklyftor 2 msk vitvinsvinäger 2 msk rapsolja 2 msk flytande honung 2 msk japansk soja Tillbehör: 1 kg små

Fuchswürger´s Barry af Clinton – En riktig allroundhund

I dag marknadsförs tysk jaktterrier i stor utsträckning som en ren kortdrivare. Men det är bara halva hundens förtjänster. En bra tysk jaktterrier fungerar lika bra över som under jord. Mattias Johnsson från Torsby vet att uppskatta den kombinationen och har en kanonhund i sin Barry.

Om stormar i vattenglas och jakthundar

Ju mer och oftare jag jagar, desto färre bekymmer har jag! Att tillbringa tid i skog och mark med bössan i nävarna och en god jakthund som sällskap skingrar tankarna och sätter saker och ting i perspektiv. Den avskalade närheten till naturen, glädjen över hundens arbete, eller lättnaden och vördnaden som infinner sig efter ett lyckat skott bidrar alltsammans till att få vardagens bekymmer att verka små och fjärran.

Björnjägarna pustar ut

Det blir ingen senareläggning av björnjakten i Västerbotten har Naturvårdsverket beslutat. Under våren och försommaren blev diskussionerna stundtals heta sedan Svenska Jägareförbundet i Västerbotten biföll en motion från en medlem i Skellefteåbygdens jaktvårdskrets om att senarelägga björnjakten i länet till älgjaktpremiären den 3 september.

Omfattande vargjakt i Norge planerad

Norge (JJ) Rovdjursnämndernas sekretariat förordade en tilldelning tolv vargar - ingen inom den så kallade vargzonen. Nu har nämndmedlemmarna beslutat om en avskjutning på ett fyrtiotal vargar, var av majoriteten inom vargzonen.

Annonser