Lagändring inget hot mot vargstammen

Grimsö (JJ) En forskningsrapport från Viltskadecentrum vid Grimsö forskningsstation visar att vargstammen inte skulle hotas om jägarna fick rätt att skjuta varg när de anfaller hundar.

Jens Karlsson och Jessica Backeryd har tagit kontakt med 143 norska och svenska djurägare som anmält vargangrepp och där det upprättats besiktningsprotokoll. Angreppen skedde under perioden 1995-2005. Elva av djurägarna har inte kunnat intervjuas eftersom de inte sett någon varg i samband med angreppet.
Forskarna ställde frågorna:
•Om någon sett vargen då den var på väg att angripa hunden, under själva angreppet
eller direkt efter.
•Vem som sett vargen
•Hur många vargar man sett
•Om man bedömde att man kunnat skjuta vargen
•Om man gjort något annan för att avbryta angreppet

Endast en tiodel av de intervjuade uppgav att de hade haft vargen inom skotthåll. Utifrån den siffran har forskarna räknat fram att mellan två och fyra vargar skulle ha skjuitits årligen med en liberalare syn på paragraf 28.
Jens Karlsson anser att även den siffran kan vara för hög eftersom många hundägare skulle ha avstått att skjuta med risk för att träffa den egna hunden.
Jens Karlsson hävdar att jaktstadgan blivit till en symbolfråga i den politiska debatten och att en lagändring inte skulle påverka vargens fortlevnad.

AKTUELLT

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Annonser