Kritik mot järvinventering

Norrbotten (JJ) Sju samebyar i Norrbotten kritiserar länsstyrelsens inventering av järv. Spårförhållandena har varit dåliga och spårarna har missat järvar, menar företrädare för samebyarna.

– I områden som länsstyrelsen påstår är tomma områden på järv ser renskötarna nu dagligen spår av järv under det pågående samlingsarbetet inför renskiljningen, säger Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, till Piteå-Tidningen.

Inventeringsresultaten ligger till grund för länsstyrelsens beslut om skyddsjakt.

AKTUELLT

Webbradio: ”Vi har ingen regional vargförvaltning”

Gävleborg (JJ) – Problemet är att vi inte har någon regional förvaltning av vargstammen. Det är några få län som ska bära hela det nationella målet. Det säger Jägareförbundets Per Mellström när han kommenterar jägaren Jonas Heimers beslut, att sluta rapportera rovdjur till länsstyrelsen.

Annonser