Kräver stopp för utfodring av vildsvin

HALLINGEBERG(JJ). Kjell Andersson arrenderar mark i Hallingeberg och menar att det måste till ett totalstopp för utfodring av vildsvin. Åkrarna får stora skador på grund av djuren. - Det handlar om en total kapitulation. Jägarna förmår inte hålla vildsvinsbeståndet i schack. Utfodringen är samtidigt en tickande smittobomb, säger Kjell Andersson till Västerviks-Tidningen.

För organisationen Sveriges jordbruksarrendatorer så har vildsvinsexplosionen varit en prioriterad fråga under många år. Andersson är själv aktiv i organisationen.  

Gårdsarrendatorer, som inte har jakträtt, drabbas hårt av vildsvinens
härjningar. Andersson pekar på att de naturligtvis ska ha jakträtt och han efterlyser tydligare regler för utfodring och för hur arrendatorer ska få ersättning. 

Både Jägareförbjundet och LRF har är mycket kritiska till den okontrollerade åtlingen. 
Ett stort problem är den konflikt mellan jaktarrendatorns intresse av ett stort viltbestånd och markarrendatorn som vill ha minimala skador.
Det här rapporterar Västerviks-Tidningen.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Annonser