Kräver stopp för utfodring av vildsvin

HALLINGEBERG(JJ). Kjell Andersson arrenderar mark i Hallingeberg och menar att det måste till ett totalstopp för utfodring av vildsvin. Åkrarna får stora skador på grund av djuren. - Det handlar om en total kapitulation. Jägarna förmår inte hålla vildsvinsbeståndet i schack. Utfodringen är samtidigt en tickande smittobomb, säger Kjell Andersson till Västerviks-Tidningen.

För organisationen Sveriges jordbruksarrendatorer så har vildsvinsexplosionen varit en prioriterad fråga under många år. Andersson är själv aktiv i organisationen.  

Gårdsarrendatorer, som inte har jakträtt, drabbas hårt av vildsvinens
härjningar. Andersson pekar på att de naturligtvis ska ha jakträtt och han efterlyser tydligare regler för utfodring och för hur arrendatorer ska få ersättning. 

Både Jägareförbjundet och LRF har är mycket kritiska till den okontrollerade åtlingen. 
Ett stort problem är den konflikt mellan jaktarrendatorns intresse av ett stort viltbestånd och markarrendatorn som vill ha minimala skador.
Det här rapporterar Västerviks-Tidningen.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser