Krafttag mot gässen i Malmö

Malmö (JJ) Antalet gäss i Malmö måste reduceras kraftigt. Genom att ta fram ett flerårigt tillstånd för att bekämpa både grågäss och vitkindade gäss hoppas Länsstyrelsen kunna få ner gåspopulationerna i Malmö stad till en mer rimlig nivå.

Det är ingen som vet hur många gäss som finns i Malmö, men uppskattningar tyder på att antalet har tredubblats de senaste tio åren. Skånes ornitologiska förening (SkOF) ska göra en inventering så att effekterna av bekämpningen kan följas upp årligen. Vid ett möte i början av juli mellan Länsstyrelsen, Malmö stad och SkOF kom man fram till att antalet gäss behöver åtminstone halveras.  
– I rimlig mängd är gässen ett trevligt inslag i staden, men nu har de ökat så mycket att de blivit ett sanitärt- och trafiksäkerhetsproblem, säger Nils Carlsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. 
För att undvika skarvar när ettåriga tillstånd för gåsbekämpning går ut vill Länsstyrelsen ta fram ett flerårigt tillstånd som gäller för både grågäss och vitkindade gäss. Redan i sommar kommer det att ske en utökad skyddsjakt och nästa år blir det en större satsning med äggprickning och jakt.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser