Komplicerat med vargflytt

STOCKHOLM(JJ). Att flytta in vargar till Sverige är en komplicerad operation. Frågan är dels var vargen ska släppas ut och dels vilken acceptans vargen får hos befolkningen i området. - Vi måste veta var någonstans det är lämpligast för människorna att släppa vargarna, säger Susanna Löfgren, rovdjursansvarig på Naturvårdsverket, till Tidningarnas Telegrambyrå, TT.

På Naturvårdsverket har man nyligen börjat utreda ur en flytt ska gå till på det praktiska planet. Detta gör man då regering och riksdag har beslutat att det ska flyttas in varg från den finsk-ryska stammen till Sverige inom de närmast åren, det handlar om upp till 20 vargar.

Fortfarande är förhoppningen att det ska ske en naturlig invandring. Men om detta inte sker så är alltså meningen att man ska flytta nyinvandrade vargar i norr till mellersta delen av Sverige. Den lösning som ska väljas i sista hand är en direktimport av varg från andra länder. 

Men hela projektet är komplicerat och känsligt.
– Det här är mycket svåra frågor. Vi kommer inte att klara uppgiften själva utan behöver hjälp från flera håll, säger Löfgren.

Löfgren var på plats under inledningen av årets internationella vargsymposium i Vålådalen i Jämtland, där redogjorde hon för läget.

En flytt av vargar inom landet kan bli känsligt för den befolkning som berörs. Och hon konstaterar att frågorna kring varg är kontroversiella. 
– Det krävs transparens i allt vi gör, säger hon.

Det har bildats ett antal grupper som ska arbeta med frågan. Både Jordbruksverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt, forskare, jägare och markägare är inblandade.
– Vi måste ta fram förslag på flera platser där vargarna kan släppas ut när de flyttats till rätt region. Vi måste ha system för att följa dem efteråt, och vi måste veta hur människorna kommer att reagera.

Projektet kompliceras ytterligare genom att det är ont om tid. Lämpliga östliga vargar kan när som helst vandra in i landet och då måste man ha klart för sig vad som ska göras. 
Utredningen ska vara klar till den 31 oktoberr.
Det här rapporterar TT.

3 kommentarer

 • dumheter
  Tala om att ta vatten över huvudet.
  Det går aldrig att tvinga in några vargar om de själva inte vill ta sig in.

 • Låt oss rösta
  Nu kan det inte passa bättre att få veta vart vargar är välkommna. Låt Svenska folket rösta! Låt oss rösta i samband med riksdagsvalet.
  Kan aldrig bli bättre att få veta vart vargar är välkommna. Dom får den bästa omsorg som kan tänkar + folket (kommun) får sina skyddslingar nära sitt hem.

 • rösta om vargens vara eller inte vara
  Sakfrågan varg har för mig vuxit sig så stark att den kommer att avgöra hur jag röstar i riksdagsvalet. För mig som bor i södra Dalarna växer en oro då jag känner att storstadens röster skall bestämma hur vi skall ha det här på landet. Vill ni så gärna ha mera varg så var då lojala och se till att det blir lika många i alla regioner. Sen kan fina damen stå där och skrika, när ”lilla Ludde” sitter fast i vargkäften i andra änden av flexikopplet.

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser