Komplicerat med vargflytt

STOCKHOLM(JJ). Att flytta in vargar till Sverige är en komplicerad operation. Frågan är dels var vargen ska släppas ut och dels vilken acceptans vargen får hos befolkningen i området. - Vi måste veta var någonstans det är lämpligast för människorna att släppa vargarna, säger Susanna Löfgren, rovdjursansvarig på Naturvårdsverket, till Tidningarnas Telegrambyrå, TT.

På Naturvårdsverket har man nyligen börjat utreda ur en flytt ska gå till på det praktiska planet. Detta gör man då regering och riksdag har beslutat att det ska flyttas in varg från den finsk-ryska stammen till Sverige inom de närmast åren, det handlar om upp till 20 vargar.

Fortfarande är förhoppningen att det ska ske en naturlig invandring. Men om detta inte sker så är alltså meningen att man ska flytta nyinvandrade vargar i norr till mellersta delen av Sverige. Den lösning som ska väljas i sista hand är en direktimport av varg från andra länder. 

Men hela projektet är komplicerat och känsligt.
– Det här är mycket svåra frågor. Vi kommer inte att klara uppgiften själva utan behöver hjälp från flera håll, säger Löfgren.

Löfgren var på plats under inledningen av årets internationella vargsymposium i Vålådalen i Jämtland, där redogjorde hon för läget.

En flytt av vargar inom landet kan bli känsligt för den befolkning som berörs. Och hon konstaterar att frågorna kring varg är kontroversiella. 
– Det krävs transparens i allt vi gör, säger hon.

Det har bildats ett antal grupper som ska arbeta med frågan. Både Jordbruksverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt, forskare, jägare och markägare är inblandade.
– Vi måste ta fram förslag på flera platser där vargarna kan släppas ut när de flyttats till rätt region. Vi måste ha system för att följa dem efteråt, och vi måste veta hur människorna kommer att reagera.

Projektet kompliceras ytterligare genom att det är ont om tid. Lämpliga östliga vargar kan när som helst vandra in i landet och då måste man ha klart för sig vad som ska göras. 
Utredningen ska vara klar till den 31 oktoberr.
Det här rapporterar TT.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser