Knarkdömd jägare förlorar vapen

Karlshamn (JJ) Enligt polisen luktade jägarens kläder starkt av marijuana i samband med att han delgavs misstanke om narkotikabrott i början av 2016. Mannen har också erkänt att han använt narkotika, men förnekar bestämt att han har ett missbruk.

Förvaltningsrätten fastställer nu polismyndighetens beslut att mannens samtliga jaktvapen, inklusive ammunition, ska tas i beslag. Jägaren överklagade polisens beslut till förvaltningsrätten.

Men de domar som mannen dragit på sig för narkotikabrott och rattfylleri visar enligt polisen att han inte längre uppfyller vapenlagstiftningens krav på omdöme, laglydnad och pålitlighet, enligt domstolen. Jägaren har via frivillig provtagning försökt påvisa att han inte använder narkotika regelbundet.

Förvaltningsrätten anser att det inte per automatik visar att mannen inte har en missbruksproblematik. Polisen har därför haft fog för beslutet att beslagta jägarens samtliga hagel- och kulvapen, skriver rätten i domen.

Jägaren har i en skrivelse berättat att jakten är hans liv och att det mesta av fritiden går till att vara i skog och mark.

Om han vill fortsätta med sin hobby måste han begära prövningstillstånd hos kammarrätten, för att eventuellt få förvaltningsrättens dom prövad där, rapporterar Sydöstran.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser