Klartecken för vargjakt i Ånge

Ånge (JJ) Förvaltningsdomstolen i Luleå har avslagit Naturskyddsföreningens och Svenska rovdjursföreningens överklagan mot skyddsjakten. Jakten får fortsätta på de två vargar som ska finnas i markerna kring Jovnevaerie samebys vinterbetesområde, strax norr om Ånge kommun.

Skyddsjakt på de båda vargarna har tillåtits av Länsstyrelsen i Jämtland i flera omgångar. Det senaste beslutet gällde för perioden 24 november till 13 december, men överklagades av Svenska rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen.

Prövning av beslutet har skett vid Förvaltningsrätten i Luleå, som i sitt beslut konstaterar att ”det kan finnas skäl att ifrågasätta huruvida risk för allvarlig skada alltjämt föreligger”.

Samtidigt konstaterar de att det så sent som den 19 november i samband med spårning påträffades en vargdödad renkalv, och att tidigare skyddsjakt inte har kunnat genomföras på grund av ogynnsamt väder.

”Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda”, skriver man i sitt beslut, och avslår överklagan, rapporterar Sundsvalls Tidning.

AKTUELLT

Stövarjägare samlar in pengar mot barncancer

Växjö (JJ) Stövarjägare samlar in pengar för kampen mot barncancer. – Det har blivit en stor succé och vi kör den 3 februari i år. Vi siktar på att samla in kanske 100 000 kronor, säger en av initiativtagarna, Bengt Lindell i Jaktjournalens webbradio.

Annonser