Klart med tider för älgjakten i Norrbottens län

NORRBOTTENS LÄN(JJ). Det blir samma jakttidsindelning av Norrbottens län som förra året, men med den datumförskjutning som följer av att jakten börjar första måndagen i september. Detta har länsstyrelsen beslutat efter ett möte med viltförvaltningdelegationen den 30 mars.

I beslutet konstaterar länsstyrelsn att det inte är något som ger anledning till att frångå den jakttidsindelning av länet som senast gällde under förra årets älgjakt.

Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län 

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser