Klagomål till EU angående den svenska rovdjursförvaltningen

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik har skrivit till EU:s miljökommissionär och klagar på den svenska rovdjursförvaltningen. Organisationen menar att det är befolkningen i de mellansvenska skogslänen som drabbas av rovdjursförvaltningen.

Man pekar på att Sverige ensidigt har beaktat rovdjurens skyddsbehov och att det drabbar både djurhållning, fäboddrift och jaktarrenden. Dessutom pekar man på att den svenska rovdjurspolitiken påverkat andra utrotningshotade vilda djur och växter på ett negativt sätt.

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik framhåller också att både livskvaliteten för befolkningen, samt deras möjligheter till försörjning, försämras.
Organisationen framhåller också att allmogejakten på klövvilt drabbas på grund av återetablering av varg i områden som länge inte haft någon förekomst av varg.
Det här rapporterar ATL, Lantbrukets Affärstidning.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser