Klagomål till EU angående den svenska rovdjursförvaltningen

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik har skrivit till EU:s miljökommissionär och klagar på den svenska rovdjursförvaltningen. Organisationen menar att det är befolkningen i de mellansvenska skogslänen som drabbas av rovdjursförvaltningen.

Man pekar på att Sverige ensidigt har beaktat rovdjurens skyddsbehov och att det drabbar både djurhållning, fäboddrift och jaktarrenden. Dessutom pekar man på att den svenska rovdjurspolitiken påverkat andra utrotningshotade vilda djur och växter på ett negativt sätt.

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik framhåller också att både livskvaliteten för befolkningen, samt deras möjligheter till försörjning, försämras.
Organisationen framhåller också att allmogejakten på klövvilt drabbas på grund av återetablering av varg i områden som länge inte haft någon förekomst av varg.
Det här rapporterar ATL, Lantbrukets Affärstidning.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser