Kartlägger älgfodret i Skaraborg

En ny metod för att kartlägga tillgång på älgfoder visar att ungskogen i Skaraborg främst består av gran och björk - trädslag som inte tillhör älgens favoritföda. Kartläggningen har genomförts med hjälp av deltagare i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt, rapporterar Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande

Syftet var att undersöka fodersituationen för älg i Västra Götaland med en ny metod. Ett stort antal ungskogar i Skaraborg ingick i kartläggningen.

– Metoden fungerade bra och vi har fått fram resultat som är användbara som underlag i älgförvaltningen. Tidigare kände vi bara till ungefär hur mycket ungskog det finns. Nu har vi, tack vare projektet, också kunskap om fodrets kvalitet, vilken bestäms av sammansättningen av trädslag i ungskogen, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att ta fram underlag till älgförvaltningen. Dels i form av älgbetesinventeringar, dels beräkningar av tillgång till foderproducerande ungskog inom landets alla älgförvaltningsområden. Tillsammans bildar de ett viktigt underlag för att anpassa tilldelningen av älg inom älgförvaltningsområdena.

Tidigare i år kunde Skogsstyrelsen visa att älgbetesskadorna på tall är alarmerande höga i Västra Götaland. Kartläggningen av älgfodrets kvalitet blir ytterligare ett användbart underlag för att nå balans mellan skog och vilt.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser