Karlstad vargfri kommun

Karlstad (JJ) Många kommunfullmäktige runt om i Sverige har under de senaste åren fått ta ställning till Medborgarförslag och motioner om att förklara sig som vargfri kommun. Så här långt har det bara blivit avslag på dessa förslag, men nu gör Molkombor i Karlstad kommun ett försök.

Vargens utbredning och ökande population väcker känslor på såväl bevarandesidan som motståndarsidan, regering och riksdag samt Naturvårdsverket har beslutat att varg inte får finnas i renskötselområdet. Inte heller i södra delarna av landet beroende på tätheten av tamdjur. Vargens utbredningsområde kommer därför att vara en liten del av Mellansverige.

I Värmland finns för närvarande mellan 22-24 revir enligt länsstyrelsen. Så lyder inledningen i ett Medborgarförslag till Karlstads kommun som undertecknats av 150 personer i Molkom. Kommunfullmäktige i Karlstad ska ta ställning till Medborgarförslaget vid sammanträdet den 29 april.

Molkomborna skriver genom Tryggve Eriksson också att det i varje revir i Värmland finns reproducerande alfapar.

Karlstads kommun berörs av tre vargrevir, Brattforsreviret, Kungsskogsreviret samt Forshagareviret.
Varg finns nu i Karlstad stads ytterområden.

– Man kan på goda grunder anta att i de revir som kommunen berörs av kommer det att födas valpar, vilket betyder en ökning av vargstammen i Karlstads närområde. Varg som inte jagas blir tillvand människor och ser inte människan som ett hot och när tillgången på bytesdjur minskar återstår annan animalisk föda för dess överlevnad, menar Molkomborna.

Vid ett möte om varg i Forshaga, som länsstyrelsen anordnade, uttryckte tamdjursägare i Karlstads ytterområden oro, frustration och maktlöshet över den uppkomna situationen. Oro över vargangrepp i tamdjurshägn, hundägare som inte vågar rasta hundar, småbarnsföräldrar oroas när de inte har uppsikt över barnen när man vet att varg kan visa sig närsomhelst. Denna oro måste tas på djupaste allvar.

Viltskadecenters representant tillstår också att det inte går att utesluta angrepp på människa vid en ökande population, heter det också i Medborgarförslaget.

Karlstads kommun med dess ytterområden får anses vara relativt tätbefolkat varför vi anser att varg inom kommunens gränser inte är ett lämpligt inslag i faunan. Mot bakgrund av detta hemställer vi att kommunfullmäktige vid kommande sammanträde beslutar att frilevande varg inte ska finnas inom kommunens gränser, skriver man i medborgarförslaget.

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser