Kan bli skyddsjakt på Bullarenvarg

Tanum (JJ) Sex angrepp på en månad har fått länsstyrelsen i Västra Götalands län att värdera skyddsjaktsinsatser, men de vill ha mer kött på benen först.

– Vi funderar på skyddsjakt. Men än finns inget beslut. Jag har precis kommit tillbaka från semestern. Nu får vi gå igenom de olika angreppen och se vad som har hänt, säger Anita Bergstedt, rovdjursansvarig på länsstyrelsen till Bohusläningen.

För att fatta beslut om skyddsjakt behöver Länsstyrelsen veta mer om vargen som dödat får i norra Bohuslän, om den eventuellt är genetiskt viktig. De vill också ha bättre överblick av angreppen och hur de hagar angreppen ägde rum i, ser ut. Är det till exempel rovdjursavvisande stängsel uppsatt.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser