Kammarrätten avslår Svenska Jägareförbundets överklagande

Svenska Jägareförbundet får inte ta del av jägares namn och personuppgifter ur jaktkortsregistret, det står klart sedan Kammarrätten avslagit förbundets överklagande.

Det är Naturvårdsverket som har hand om namn och adressuppgifterna, myndighetens invändning mot att lämna ut uppgifterna är bland annat att de aktuella uppgifterna kan användas för att värva medlemmar.  

Naturvårdsverket sa nej till att lämna ut uppgifterna till förbundet efter en dom i Regeringsrätten, i den domen avslogs en liknande begäran som inkommit från Jägarnas Riksförbund och de avsåg bland annat att använda uppgifterna för att värva nya medlemmar. Naturvårdsverket anser att den domen är prejudicerande.

Då personuppgifterna i jaktkortsregistret rör vapeninnehavare anser Naturvårdsverket att det är mycket känsliga uppgifter. Dessutom menar man att lagen säger att uppgifterna inte får lämnas ut om det inte rör sig om myndighetsinformation.
Man pekar även på att nya omständigheter framkommit, bland annat att Svenska Jägareförbundet inte avser att teckna några sekretessförbindelser. Något som Naturvårdsverket menar äventyrar säkerheten kring uppgifterna. 

Kammarrättens motivering till avslaget är att uppgifterna inte kan lämnas ut utan att det finns risk för att vapen eller ammuniton kan komma till brottslig användning. 

Jägareförbundet avser att överklaga Kammarrättens beslut till Regeringsrätten. Det krävs dock ett prövningstillstånd där för att målet ska tas upp.
Det här rapporterar Dala-Demokraten.

AKTUELLT

Film: Här behöver viltet inte svälta ihjäl

Fagersta (JJ) Det kommer larmrapporter att vilt är på väg att svälta ihjäl runt om i Sverige. Ännu är det inte för sent att hjälpa djuren som Uwe och Kjell gör i Fagersta. Jaktjournalen hälsade på med filmkamera.

Webbradio: Så ska vargarna i Rackstadreviret tas bort

Värmland (JJ) Vargdödade jämthundshanen Emil kommer att betyda slutet för Rackstadreviret. Alfavargarna ska skjutas och länsstyrelsens förhoppning är att reviret upplöses, berättar länsstyrelsens rovdjurshandläggare, David Höök, i Jaktjournalens webbradio.

Annonser