Kalix sameby utlovar belöning per skjutet lodjur

KALIX (JJ). Kalix sameby utlovar nu en belöning på 5 000 kronor per skjutet lodjur under den tillåtna jakten. Detta gör samebyn för att komma tillrätta med den växande lodjursstammen som man menar hotar hela renskötselområdet.

Kalix sameby tar alltså jägarna till sin hjälp i kampen mot lodjuren. Enligt samebyn är det lodjuren som på sikt är det största hotet mot renäringen.
Ordförande Rune Sundell säger till Norrbottens-Kuriren att andelen kalvar inom samebyns renskötselområde har minskat drastiskt under de senaste åren. Han menar att även björnen är en orsak till detta, men att lodjuren orsakar den största skadan. 

Efter förra årets inventering i området uppskattas lodjursstammen till mellan 18-20 djur, varav två föryngringar som kan innehålla upp till sex djur vardera. Enligt Sundell visar detta att stammen har spritt sig och brer ut sig. Enligt honom äter ett lodjur 4-5 renar per månad.

Och varje förlorad ren är ett stort inkomstbortfall för samebyn. 
–  Gör vi inget sjunker andelen kalvar ännu mer och då får man ingen reproduktion vilket på sikt hotar hela näringen, säger Sundell till Norrbottens-Kuriren.  

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser