Kalix sameby utlovar belöning per skjutet lodjur

KALIX (JJ). Kalix sameby utlovar nu en belöning på 5 000 kronor per skjutet lodjur under den tillåtna jakten. Detta gör samebyn för att komma tillrätta med den växande lodjursstammen som man menar hotar hela renskötselområdet.

Kalix sameby tar alltså jägarna till sin hjälp i kampen mot lodjuren. Enligt samebyn är det lodjuren som på sikt är det största hotet mot renäringen.
Ordförande Rune Sundell säger till Norrbottens-Kuriren att andelen kalvar inom samebyns renskötselområde har minskat drastiskt under de senaste åren. Han menar att även björnen är en orsak till detta, men att lodjuren orsakar den största skadan. 

Efter förra årets inventering i området uppskattas lodjursstammen till mellan 18-20 djur, varav två föryngringar som kan innehålla upp till sex djur vardera. Enligt Sundell visar detta att stammen har spritt sig och brer ut sig. Enligt honom äter ett lodjur 4-5 renar per månad.

Och varje förlorad ren är ett stort inkomstbortfall för samebyn. 
–  Gör vi inget sjunker andelen kalvar ännu mer och då får man ingen reproduktion vilket på sikt hotar hela näringen, säger Sundell till Norrbottens-Kuriren.  

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser