JUST NU: Riksdagsdebatt om småviltsjakt i fjällvärlden

STOCKHOLM(JJ). Just nu pågår riksdagsdebatten om småviltsjakt i fjällvärlden. Ett beslut i frågan ska komma klockan 16.00. Från år 2007 så har alla medborgare i EU fritt fått delta i denna jakt. Nu föreslås riksdagen ge regeringen i uppdrag att titta på om det är möjligt att göra en begränsning av utländska jägares rätt till den här typen av jakt. Detta samtidigt som man tillgodoser möjligheter till jakt för de jägare som bor i Sverige. Sedan 2007 får alla EU-medborgare fritt delta i jakten.

Åsa Romson, MP, och Bengt-Anders Johansson, M, har debatterat bland annat fällfångst.

Just nu Jens Holm, V, i talarstolen.
Han framhåller att boende i Sverige bör ha förtur till småviltsjakten i fjällvärlden.
Holm pekar på vikten av att införa obligatoriska skjutprov för att minska riskerna för skadskjutning.

Han menar att regeringen inte är beredd att lösa frågan gällande småviltsjakten utan att man tycker det är obekvämt att ta strid med Bryssel i frågan.

Bengt-Anders Johansson, M, pekar på problemet med indirekta handelshinder gällande småviltsjaken och vart det prövats. 

Just nu Irene Oskarsson, KD, i talarstolen.
Debatt med Jens Holm, V, angående bland annat småviltsjakten och vargjakten.

Josef Fransson, SD, i talarstolen.
Tycker det känns bra att man tycks ha samlat majoritet i riksdagen för att ge boende i Sverige förtur till småviltsjakten i fjällvärlden.

Votering i ärendet kommer att ske klockan 16.00 i dag.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser