JUST NU: Riksdagsdebatt om småviltsjakt i fjällvärlden

STOCKHOLM(JJ). Just nu pågår riksdagsdebatten om småviltsjakt i fjällvärlden. Ett beslut i frågan ska komma klockan 16.00. Från år 2007 så har alla medborgare i EU fritt fått delta i denna jakt. Nu föreslås riksdagen ge regeringen i uppdrag att titta på om det är möjligt att göra en begränsning av utländska jägares rätt till den här typen av jakt. Detta samtidigt som man tillgodoser möjligheter till jakt för de jägare som bor i Sverige. Sedan 2007 får alla EU-medborgare fritt delta i jakten.

Åsa Romson, MP, och Bengt-Anders Johansson, M, har debatterat bland annat fällfångst.

Just nu Jens Holm, V, i talarstolen.
Han framhåller att boende i Sverige bör ha förtur till småviltsjakten i fjällvärlden.
Holm pekar på vikten av att införa obligatoriska skjutprov för att minska riskerna för skadskjutning.

Han menar att regeringen inte är beredd att lösa frågan gällande småviltsjakten utan att man tycker det är obekvämt att ta strid med Bryssel i frågan.

Bengt-Anders Johansson, M, pekar på problemet med indirekta handelshinder gällande småviltsjaken och vart det prövats. 

Just nu Irene Oskarsson, KD, i talarstolen.
Debatt med Jens Holm, V, angående bland annat småviltsjakten och vargjakten.

Josef Fransson, SD, i talarstolen.
Tycker det känns bra att man tycks ha samlat majoritet i riksdagen för att ge boende i Sverige förtur till småviltsjakten i fjällvärlden.

Votering i ärendet kommer att ske klockan 16.00 i dag.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser