Juridisk karusell kring skyddsjakten på Junselevargen

Stockholm/Junsele (JJ) Junselevargtiken fortsätter att orsaka stora problem för renskötseln kring Junsele och tidigare i dag överklagade Vilhelmina Södra sameby inhibitionsbeslutet till kammarrätten. Allt medan tiden för skyddsjakten rinner i väg. Naturvårdsverket har fortfarande inte bestämt sig hur de agera kring den överklagan på skyddsjakten som förvaltningsrätten handlägger.

Det nya skyddsjaktsbeslutet ser ut att gå samma väg som det tidigare skyddsjaktsbeslutet och beslutet kring urvalsjakten.

Bara timmar efter att Naturvårdsverket meddelat att de fattat ett nytt beslut om skyddsjakt baserat på nya rapporter från berörda samebyar samt den genomförda flytten av de två genetiskt värdefulla vargarna överklagade flera miljöorganisationer.

Enligt Förvaltningsrätten har Naturvårdsverket fram till den 8 mars på sig att yttra sig kring överklagan från föreningen Nordulv. Vad Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket, vet har inte några andra överklaganden nått Naturvårdsverket än. Men hon säger att Naturvårdsverket redan innan de fattade det nya beslutet visste att det skulle komma att överklagas direkt.

Men i stället för Naturvårdsverket blev det Vilhelmina södra sameby som överklagade inhibitionsbeslutet från förvaltningsrätten.

– Vi har inte tagit ställning än kring hur vi ska agera, säger Ruona Burman.

Naturvårdsverket fastställde skyddsjaktstiden från 26 februari till 5 mars. Enligt Ruona Burman är detta den tid som Naturvårdsverket tycker borde räcka för att fullfölja skyddsjakten. Om kammarrätten avslår Vilhelmina södra samebys överklagan är det dock inte troligt att tiden räcker till för Förvaltningsrätten att eventuellt besluta att skyddsjakten kan fortsätta.

I går meddelade Länsstyrelsepersonal i Västerbotten att väderförhållandena i Junseletrakten var extremt ogynnsamma för skyddsjakt. I dagsläget vet man inte var vargtiken befinner sig. Det är töväder och plogade vägar. Personal på Länsstyrelsen och renskötare har en ungefärlig position på vargtiken, men för att över huvud taget påbörja en jakt måste hon vara inringad i ett mycket mindre område och det är inte möjligt så länge spårförhållandena ser ut som de gör. Dessutom är snön på träden borta vilket också medför svårigheter vid eventuell skyddsjakt.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser