Jobben finns i fjällen!

I slutet av april varje vår börjar diskussionerna om årets föryngring. Fågeljägarna spekulerar och hoppas, väntar på inventeringsresultat från ripmarkerna och följer noggrant väderrapporterna. Fortfarande tror många att regn och rusk är det största hotet mot en lyckad fågelföryngring.
Alla jägare som har något intresse av fågeljakt minns med fasa 2005 års bedrövliga föryngring, ett riktigt bottenår.
Rapporterna från årets fågeljaktspremiär har också varit varierande. Ripjakten längst i norr har inte gjort så många ripjägare gladare, trots att norrmännen utestängdes från premiären! Det var tunt med ripkullar.
Inte värt namnet
Glädjande är dock att skogsfågelföryngringen ser ut att ha gått fram betydligt bättre.
Just runt ripförvaltningen finns ett enormt arbete att göra. Inte minst därför att det inte finns någon förvaltning värt namnet. Här har inte minst den nybildade regeringen ett jättejobb. För här finns massor av jobb att erbjuda i glesbygden.
I Norge har man länge känt till värdet av att jaga små predatorer i fjällen. Jaktjournalen har besökt en större egendom i grannlandet där en fast anställd predatorjägare framför allt jagat räv, mård och hermelin.
Inventeringsresultaten av ripa är häpnadsväckande. Riptillgången är dubbelt så stor på dessa marker än på platser där ingen viltvård alls utförs.
Det här visar tydligt att det finns utrymme för både värdefull viltvård och möjlighet för regeringen att skapa massor av jobb i glesbygden. Arbetslösheten är stor, men det är också fjällområdena och möjligheterna.
Gynna
Dessutom skulle en välplanerad och effektiv predatorjakt i fjällen inte bara ge en ökad riptillgång, det skulle också gynna turistnäringen.
I många jaktlag bedrivs i dag en seriös predatorjakt, något vi inte minst ser i Jaktjournalens predatorkampanj. Men på statens marker i fjällen finns ingen predatorjakt, en jakt som skulle gynna hela landet.
Vi måste våga tänka i nya banor och se fördelarna. Med fast anställda predatorjägare i fjällen skulle vi inte bara skapa jobb för dessa, de skulle slippa att flytta och infogas i någon form av arbetsstimulerande stödpaket i storstäderna.
Vallöften
Satsa i stället pengarna där arbetskraften finns. Dessutom skulle deras arbete gynna hela regionen och vi skulle ta vara på en naturresurs på rätt sätt.
Någon risk för att utrota de små predatorerna finns inte, de får nämligen också bättre livsbetingelser med ökade     ripstammar.
I takt med det ökade rovdjurstrycket från framför allt varg vore en sådan här satsning politiskt gångbar. Dessutom är det en intressant fråga för   fjällkommunernas lokalpolitiker.
Jobben finns i fjällen och nu efter höstens alla vallöften borde det också finnas pengar! 

Säkerhet engagerar

Behovet att debattera säkerheten under jakt är stor. Förra numrets ledare belyste det ibland obefintliga säkerhetstänkandet.
Nu vill många jägare som kontaktat JJ ta i med hårdhandskarna. Bland annat vill Lennart Olofsson i Halden plocka bort alla torn från vägar, precis som man gjort i hans jaktlag!
Och torn vid allmän väg borde direkt förbjudas.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser