Jakt på skogshare kan prövas i domstol?

Kungsbacka (JJ) Naturvårdsverket har svarat på Regeringens förslag om att jaktbeslut på stora rovdjur ska prövas av Luleå förvaltningsrätt. Naturvårdsverket stödjer förslaget och vill också att jaktbeslut på fler arter ska prövas av domstolen.

Ska jakt på skogshare nu också bli föremål för överklagan till domstol? Arkivfoto: Per Jonson

Bland annat jaktbeslut på arter som skogshare, europeisk bäver och mufflon ska kunna prövas av förvaltningsdomstolen om Naturvårdsverket får bestämma. Detta gäller alla arter som ryms i artskyddsförordningens bilaga 1 och har markerats med N eller F.

Naturvårdsverket anser att beslut om licensjakt efter varg får fattas senast den 1 oktober varje år. De år som miniminivåer ska fastställas föreslår Naturvårdsverket att beslut om licensjakt efter varg får fattas senast den 1 november. Regeringens förslag var att licensjaktsbeslut kunde fattas 15 september och 1 oktober.

Läs hela Naturvårdsverkets yttrande här>>

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser