Jakt på allmänt vatten görs lättare

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket föreslår flera förenklingar och effektiviseringar för jakt på allmänt vatten. Syftet är att fler ska få möjlighet att jaga och samtidigt minska administrationen för länsstyrelserna. Förslagen har framförts till regeringen skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att jägare bara behöver anmäla sig till jaktkortsregistret och berätta i vilket län man tänkt jaga.  Naturvårdsverket föreslår även att anmälan ska vara avgiftsfri.

– Det har tidigare varit ett ansökningsförfarande för att få tillstånd till jakt på allmänt vatten. De nuvarande bestämmelserna har öppnat upp för olika tolkningsmöjligheter, vilket kan förklara varför tillämpningen har skiftat mellan länen. Förslaget fokuserar på ökad tydlighet och att det ska bli enklare för alla inblandade, säger Alf Pettersson, chef för sektionen för viltförvaltning på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket föreslår också att jakten på allmänt vatten tillåts för fast bosatta i Sverige. Med fast bosatta i Sverige likställs den som har uppnått närmare anknytning till Sverige genom våra internationella åtaganden om etableringsfrihet arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster. Det ska dock vara möjligt för länsstyrelserna att begränsa jakten i sina föreskrifter eller i enskilda beslut. Om det behövs med hänsyn till kust- och skärgårdsbefolkningen, naturvården eller av hänsyn till andra intressen får länsstyrelsen undanta områden från jakten och begränsa den tid när jakten får ske.

– Jakten på allmänt vatten är liten i förhållande till den jakt som bedrivs på enskilda vatten. Vi räknar med en ökad jakt genom vårt förslag, men inte att jakten kommer att påverka populationerna som helhet negativt, säger Alf Pettersson.

AKTUELLT

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Annonser