Jakt på 30 björnar i Gävleborg

Gävleborg (JJ) 30 björnar får fällas i årets licensjakt i Gävleborg.

Det blir licensjakt på 30 björnar i Gävleborg. Jakten är tillåten från 21 augusti till 15 oktober. Foto: Istock

Länet delas in i två områden där det får skjutas 24 björnar i område ett och sex björnar i område två.

Så här skriver länsstyrelsen om områdesindelningen:

”Delområde 1: De delar av länet som ligger väster om väg 83 fr.o.m. länsgränsen mot Västernorrland t.o.m. Lilltjära strax söder om Kilafors samt de delar av länet som ligger väster om väg 272, från Lilltjära söderut t.o.m. Dalälven. Högst 24 björnar får fällas i delområde 1.
Delområde 2: De delar av länet som ligger öster om väg 83 from länsgränsen mot Västernorrland t.o.m. Lilltjära strax söder om Kilafors, samt de delar av länet som ligger öster om väg 272, från Lilltjära söderut t.o.m. Dalälven. Högst 6 björnar får fällas i delområde 2.”

AKTUELLT

Debatt: Allt mindre trovärdigt att varg inte planterats ut

De norska akademikerna Øyvind Øverli och Torstein Steine finner det allt mindre trovärdigt att planerna på utplantering av varg i Sverige aldrig genomförts. Det skriver Øverli och Steine i den här debattartikeln, som först publicerades av norska sajten Forskning.no

Annonser