Jakt- och fiskerättsutredningen presenterad

Enmansutredaren Sören Ekström överlämnade idag sitt betänkande "Jakt och fiske i samverkan" till stadsrådet Ann-Christin Nykvist. Utredningens juridiska analys visar att jakt- och fiskerätten i lappmarken och på renbetesfjällen delas mellan samebymedlemmar och privata markägare.

Utredningen har haft två huvuduppdrag. Dels att så långt som det är möjligt att klarlägga grunderna för och omfattningen av samebymedlemmars och markägarnas jakt- och fiskerätt i lappmarken och på renbetesfjällen. Dels att söka samförståndslösningar och samarbetsmöjligheter mellan samebymedlemmar och markägare.
En grundläggande slutsats är att problemen med jakt- och fiskerätten endast kan lösas genom en samverkan i form av en gemensam förvaltning. Utredningen föreslår att ansvaret flyttas från länsstyrelserna och att ett tiotal samverkansföreningar bildas av samebymedlemmar och markägare.
Föreningarna skall svara för det direkta beslutsfattandet i fråga om den lokala jakt- och fiskeutövningen. Samverkansföreningen blir också det rättssubjekt som upplåter jakt- och fiskerätt efter medlemmarnas önskemål.
Länsstyrelsen skall se till att föreningarna kommer till stånd och därefter vara ett tillsyns- och stödorgan för dem.
Läs mer i nästa nummer av Jaktjournalen vad utredningen kan få för konsekvenser för den fria fjälljakten.

AKTUELLT

Vargen i Arvidsjaur stött ett par mil söderut

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsens personal har lyckats stöta vargen ett par mil från Arvidsjaur och renarna i Västra Kikkejaure sameby. – Men här har den varit förut, så den har nog bara gått sin vanliga runda, säger en renskötare i Mausjaur sameby.

Film: Leif sågade loss älgen

Stockholm (JJ) Leif Gisslén räddade sannolikt livet på en älg i Stockholms skärgård i onsdags morse. Älgen hade fastnat i en gunga och Leif hjälpte den loss.

Film: Jaktjournalen testar smart vakuumpackare

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalens utrustningsredaktör Tommy Östlund har testat vakuumpackaren Foodsaver Flow och tycker det är en bra maskin för familjehushållet och för jägaren som styckar ett mindre djur åt gången.

Annonser