Jakt med ställande hund på älg åter tillåtet i Kronobergs län

KRONOBERGS LÄN(JJ). Från och med i dag är det åter tillåtet med jakt med ställande hund på älg i Kronobergs län. Fortfarande är dock jakt med hund mot annat klövvilt förbjudet och hunden får inte heller förfölja annat klövvilt.

Från den 24 december förra året har länsstyrelsens haft ett beslut om förbud mot jakt med hund på klövvilt. Detta på grund av lång tid med kyla och mycket snö. 

Men nu har alltså minskat snödjup har gjort att länsstyrelse beslutat att vissa lättnader kan göras i förbudet.
Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 22 januari till och med den 1 februari i år. 
Det här meddelar Länsstyrelsen i Kronobergs län på sin hemsida.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser