Jägarnas Riksförbund säger nej till vargimport

Stockholm (JJ) Jägarnas Riksförbund säger nej import av vargar. - Det är viktigast att regeringen hittar en långsiktig lösning anpassad för de berörda, istället för att kortsiktigt beakta internationella tolkningar, säger ordförande Solveig Larsson.

Jägarnas Riksförbund tycker att hänsyn till människan måste få en betydande roll inom rovdjurspolitiken.
De anser att man ska avvakta med att flytta vargar inom landet då det så sent som 2008 reproducerade sig två invandrade östliga vargar i den skandinaviska populationen.
Jägarnas Riksförbund menar även att det redan befinner sig en varg i norra Sverige som troligtvis är en varg som invandrat österifrån.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser