Jägarna förlorar inflytande!

Representanter för Svenska jägareförbundet är rädda för att tappa inflytandet när viltvårdsnämnden på länsstyrelsen försvinner från och med nyåret och ersätts av en viltförvaltningsdelegation.

I den gamla viltvårdsnämnden hade jägarna två representanter men i den nya delegationen finns det bara plats för en jägarrepresentant. Därmed minskar jägarnas inflytande på jaktfrågorna och det oroar Elias Turesson på Jägareförbundet i Kronoberg. 

– Det är ju lite oroväckande att jägarna tappar inflytande. Det är ju vi som styr viltstammarna, trots allt, säger Elias Turesson, till Sveriges Radio. 

Till skillnad från den utgående viltvårdsnämnden som bara är rådgivande, blir den nya viltvårdsdelegationen beslutatande i vilt- och rovdjursfrågor. I delegationen sitter tolv ledamöter med landshövdingen som ordförande.

Förutom jägarintressena ska representanter sitta med som representerar markägarna, naturvård och friluftsintressen, näringsliv, turism och skogsnäringen. 

Jägarna har alltså bara en representant i delgationen. En viktig fråga för delegationen blir att hålla viltstammar i en jämn balans. 

– Vi försöker göra viltstammarna jämna i balans så att det inte far upp och ner som en berg- och- dalbana, säger Elias Turesson.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser