Jägareförbundets generalsekreterare slutar!

Vid årsskiftet kommer Svenska Jägareförbundets generalsekreterare, Håkan Weberyd, att lämna tjänsten.

Han har varit anställd vid Svenska Jägareförbundet i 16 år, varav 9 år i ledningen.

Weberyd hävdar att hans avhopp inte beror på någon oenighet med styrelsen utan att hans avgång är planerad.

– Man ska helt enkelt inte sitta för länge som chef utan lämna över till en ny kraft i ett framåtsyftande moment eller då en förändring står för dörren. Jag har planerat att gå för ett år sedan, men styrelsen ansåg tidpunkten illa vald eftersom vice generalsekreterare Christer Carlsson var på väg i pension. Nu är det dock rätt tidpunkt, förklarar Håkan Weberyd i Svensk Jakt Nyheter.

AKTUELLT

Annonser