Jägareförbundet vill ha dialog om vargjakten!

Den senaste tidens diskussion om den illegala vargjakten och hot mot myndighetspersoner och jägare har fått Svenska Jägareförbundet att reagera.

 
Inom Jägareförbundet har man diskuterat problemen under en längre tid, bland annat på konferens med alla länsordföranden och i Jägareförbundets rovdjursråd. I samband med filmen om illegal jakt som nyligen  visades i SVT, aktualiseras frågeställningarna igen.

Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd säger: ”Jägareförbundet kommer inom varje län som berörs av dagens vargstam, ta initiativ till ett möte med respektive länsstyrelse och polismyndighet för att diskutera lämpliga åtgärder. Jägareförbundets roll i detta är att informera jägarkåren och andra om vikten av att vi har en förvaltning som bygger på demokratiska beslut, förtroende för myndigheter och tagna beslut samt jakt som en del i förvaltningen av rovdjur.

På sikt är de nya viltförvaltningsdelegationerna ett utmärkt forum för denna diskussion eftersom de finns i varje län och alla intressegrupper är representerade, från folkvalda politiker till jägare, naturvårdare och poliser.”

De nya viltförvaltningsdelegationerna roll är bland annat att besluta om riktlinjer för licensjakt. Delegationerna är en del av länsstyrelsen.

– Insikten ökar om att i en framgångsrik rovdjurspolitik måste delaktigheten bland lokalbefolkningen bli större, vilket också är en fråga för dessa delegationer, tillägger Torbjörn Lövbom

Svenska Jägareförbundet vill inte att det långa och seriösa arbete med en ny rovdjursförvaltning ska få raseras av några få tjuvjägare som tar till olagliga metoder. Självklart är detta oacceptabelt.

– Den nya rovdjurspolitiken är inget hot för vargen utan ett försök att väga samman olika intressen, konstaterar Torsten Mörner. Vi har alla ett ansvar för att nå en långsikt förvaltning byggd på respekt för de människor som berörs av våra rovdjur och rovdjurens hemortsrätt i vår fauna. Ytterligheter eller direkt kriminella handlingar får inte skymma denna insikt.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser