Jägareförbundet kritiskt till jaktstopp

Svenska Jägareförbundet ser inga motiv att stoppa ripjakten i Jämtland samtidigt som man tillåter jakt på ett mindre område inmom Tåssåsens sameby där ett privat företag säljer jakt på statens marker i vinstsyfte.

Jägareförbundet förespråkar sin egen fjälljaktsmodell eftersom hälften av dem som jagar ripa i Sverige är bosatta utomlands. Den innebär att man i första hand tillåter jakt för jägare bosatta i Sverige och andra hand för de som är bosatta utomlands. På så sätt hade jakttrycket kunna regleras på ett bättre sätt.

Länsstyrelsen grundar sitt beslut på att jakten skulle äventyra ripans fortlevnad i fjällen. Enligt Jägareförbundets uppfattning överdriver länsstyrelsen jaktens betydelse. Det är främst rovdjur och vissa år väder som styr tillgången på ripa.

AKTUELLT

Hamilton överst på tronen

Knistad (JJ) Det blev Jesper Karlsson med sin duktiga hamiltontik Malmbäckaren Foxii som tog hem årets Stövar-SM för rävhundar med en mycket stark elitetta.

Annonser