Jägareförbundet kritisk till rovdjursutredningen

ÖSTER MALMA (JJ). Svenska Jägareförbundet har lämnat sitt remissvar till rovdjursutredningen och är starkt kritiska på flera punkter. Framförallt är det vargens bevarandestatus som får mest kritik.

Rovdjursutredningen är ute på remiss hos ett flertal instanser. Nu har Svenska Jägareförbundet lämnat sina synpunkter i ett remissvar till rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund.

Svenska Jägareförbundet är starkt kritiska till utredningen och ger skarp kritik till Liljelund på flera punkter. Framförallt är det vargens bevarandestatus som kritiseras och Svenska Jägareförbundet gör klart att ”förbundet accepterar under inga omständigheter ett referensvärde på 450 vargar i Sverige”.

Rovdjursutredningens förslag på 450 vargar skulle enligt Jägareförbundet ”vara förödande för våra medlemmar och för andra med intressen i landsbygden”.

Siffran tycks enligt Jägareförbundet vara godtyckligt framräknad på lösa grunder utan en förklaring till varför ett såpass stor stam skulle vara ett referensvärde att utgå ifrån för att nå en god bevarandestatus. De påvisar också hur andra EU-medlemmar har betydligt lägre referensv'rden.

Svenska Jägareförbundet efterlyser istället att en miniminivå bör fastställas och att en vargstam på 200 djur räcker för att Sverige ska kunna fullfölja sina internationella åtaganden.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser