Jägareförbundet i Halland satsar på gåsjakt

HALLAND(JJ). I höst gör Jägareförbundet i Halland en satsning för att få igång en allmän jakt i länet på både kanadagås och grågås. – Gässen ställer till stor förtret i höstsådden för markägare längs kusten, säger Ulf Carlson i Tvååker, ordförande för Jägareförbundets avdelning i Halland, till Hallands Nyheter.

Både kanadagås och grågås har ökat i länet. Och på grund av att de börjat övervintra i södra delen av landet så har riksdagen under förra året beslutat att utöka den allmänna jakttiden på dessa fågelarter.
– Det är framför allt grågåsen som blivit en plåga. Den har en fruktansvärd ämnesomsättning och äter väldiga mängder som passerar krävan på sju minuter. Den tillgodogör sig i princip bara vätskan och det sägs att sju gäss sätter i sig lika mycket som en ko, berättar Ulf Carlson.

Men jakten på dessa fåglar är svår och därför kommer Jägareförbundet i Halland att hålla lokala kurser i gåsjakt. I planerna ingår även en investering i utrustningspaket för gåsjakt, med bland annat gömslen och lockpipor. Paketen ska sedan kunna vara i beredskap för utlån till jägare som gått kurs i gåsjakt.

– För att den skall bli ett eftertraktat vilt bör man kanske lära sig äta den, säger Ulf Carlson.
Därför kommer det under kursen även att läras ut hur man tillagar gås.  
Det här rapporterar Hallands Nyheter.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser